‘Habe nichts-verweer’ werkgever gehonoreerd; Moedermaatschappij moet ontslagvergoeding betalen

1

Een werkgever heeft volgens de kantonrechter de financiële noodzaak aangetoond om fors te snijden in de personeelskosten en heeft ook aangetoond dat zij geen ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule kan betalen. De kantonrechter oordeelt dat de moedermaatschappij geld kan verschaffen voor een vergoeding.

De situatie

De werkgever, V&B Shaped Windows BV, vraagt in een ontbindingsprocedure ontslag aan voor zes werknemers, waaronder de werknemer in kwestie. Het bedrijf heeft op dit moment 13 werknemers, waarvan vijf tijdelijke krachten. Hun contracten lopen allemaal voor 11 maart 2010 af en wordt niet verlengd. De werkgever wil uiteindelijk twee vaste werknemers overhouden, een werkvoorbereider en een productieleider, en eventuele pieken opvangen met tijdelijke krachten. Het bedrijf maakt scheepsramen, luiken en windschermen voor plezierjachten en heeft een zeer seizoensgebonden productie. Het bedrijf verkeert in een financiële noodsituatie en faillissement kan alleen voorkomen worden door het ontslag van de zes medewerkers.

De vordering

Het bedrijf vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomsten op grond van gewijzigde omstandigheden. Gezien de financiële noodsituatie kan het bedrijf geen ontslagvergoedingen betalen.

Het oordeel

De werknemer heeft diverse punten ter verweer aangevoerd die allemaal door de kantonrechter zijn afgewezen. De kantonrechter vindt dat de werkgever de financiële nood voldoende heeft aangetoond met diverse stukken. Het bedrijf heeft een groot negatief eigen vermogen en heeft sinds 2007 verliezen geleden van ruim € 36.000 in 2007 tot meer dan € 4 ton verwacht verlies in 2009. Als in deze periode niet al 11 medewerkers vertrokken waren zouden de cijfers nog slechter zijn. De prognose voor 2010 en 2011 zijn respectievelijk € 86.000 en € 63.000 verlies. Hierin is rekening gehouden met het afvloeien van de tien medewerkers. Het moet, volgens de kantonrechter, als bekend feit worden aangenomen dat de economische situatie slecht is en dat dat onder meer leidt tot een geringere aanschaf van nieuwe plezierjachten waarvoor de werkgever 90% van haar producten levert.

Dat het bedrijf geen sociaal plan heeft, is te verklaren door de slechte financiële situatie.

De werknemer vindt dat eerst de contracten van de tijdelijke medewerkers beëindigd hadden moeten worden maar de kantonrechter oordeelt dat dat verweer geen doel treft omdat de werkgever heeft laten weten dat de contracten niet verlengd worden. Ook het verweer van de werknemer dat de werkgever in de toekomst tijdelijke krachten wil inzetten bij pieken treft geen doel omdat de de noodzaak om te snijden in de personeelskosten aannemelijk is gemaakt.

Het afspiegelingsbeginsel is ook niet van toepassing omdat de werkgever ontbinding vraagt voor alle productiemedewerkers.

De vordering van de werkgever is toewijsbaar. Maar de kantonrechter vindt wel dat de werkgever  gedurende een zekere periode de werknemer de gelegenheid moet geven om, al dan niet op tijdelijke basis, in dienst te komen op het moment dat er nieuwe werknemers worden aangetrokken.

Ontslag zonder vergoeding zou onbillijk zijn. De werkgever heeft aangetoond geen vergoeding op basis van de kantonrechtersformule te kunne betalen maar heeft niet aangetoond dat de moedermaatschappij daarvoor geen middelen kan verschaffen. De werkgever moet de werknemer een vergoeding betalen gedurende zes maanden, in de vorm van een maandelijkse aanvulling op zijn uitkering of eventueel lager loon, met een maximum van 30% van het laatst verdiende loon bij de werkgever.

Ontslagverzoeken zustermaatschappij Balink afgewezen

Zustermaatschappij Glashandel Balink diende ook ontslagverzoeken voor tien van haar  medewerkers in. Deze verzoeken werden afgewezen omdat het bedrijf de financiële noodzaak niet kon aantonen (Zie LJN BK4843).

LJN BK4845
Kantonrechter Leeuwarden
Ontbindingsprocedure art. 7:685 BW
Eerste aanleg
30 november 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Jan van der Zanden op

    Ben heel benieuwd hoe de uitkomsten van dit onderzoek bij het primair en voortgezet onderwijs er uit zouden zien…..