Gerucht over relatie met secretaresse leidt tot ontslag

0

Ontbinding van arbeidsovereenkomsten na geruchten over vermeende relatie
tussen rector en diens secretaresse.

Bij Stichting RSG De Borgen gaan geruchten over een vermeende relatie tussen de rector en zijn secretaresse. De rector is hierop in december 2005 aangesproken, doch ontkende de relatie. Toen in 2007 weer enkele geruchten de ronde deden en de rector weer ontkende, heeft werkgever onderzoek naar de vermeende relatie laten doen door Hoffman Bedrijfsrecherche B.V.

Bij inzage in zijn personeelsdossier treft de rector een e-mail aan van de raadsman van werkgever, met daarin jurisprudentie over relaties op het werk en ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Diezelfde dag laten zowel de rector als de secretaresse werkgever weten niet bereid te zijn het gesprek met Hoffman aan te gaan en verzoeken zij om een bespreking in aanwezigheid van hun raadsman.

Na een resultaatloze bespreking verzoekt werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met de rector te ontbinden. Een week later verzoekt de secretaresse ontbinding van haar arbeidsovereenkomst.

Uitspraak

De kantonrechter overweegt dat van werkgever niet verlangd kon worden niets met de roddels te doen. Echter, gelet op de geringe omvang van de geruchten, was het instellen van een onderzoek door een extern recherchebureau een zwaar middel. Voorstelbaar was dat een onderzoek door een (interne) vertrouwenspersoon dezelfde informatie had kunnen leveren. De vermeende relatie is niet vast komen te staan.

Van de rector en de secretaresse mag, gelet op hun positie binnen de organisatie, worden verwacht dat zij de roddels niet bagatelliseren. De rector had, als gewaarschuwd man, zijn gedrag moeten aanpassen om verdere geruchten te voorkomen. De kantonrechter is van oordeel dat de vertrouwensbreuk mede aan het handelen van werkgever te wijten is, maar dat zowel de rector als de secretaresse het vertrouwen in werkgever te snel en lichtvaardig (terwijl het onderzoek nog liep) hebben opgezegd.

De kantonrechter ontbindt beide arbeidsovereenkomsten. Daarbij wordt aan de rector geen vergoeding toegekend, omdat hij aanspraak kan maken op een bovenwettelijke uitkering ten laste van werkgever van ongeveer € 300.000,-. De secretaresse kan eveneens aanspraak maken op een bovenwettelijke uitkering ten laste van werkgever. Deze bedraagt ca. € 9.700,-. Daarnaast acht de kantonrechter voor haar een vergoeding met correctiefactor C=0,5 billijk.

Bron: LJN BD6330 en LJN BD6337

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.