Geen target, wel recht op maximale bonus

0

Een werknemer heeft recht op de maximale bonus, ook al heeft de werkgever geen target gesteld.

De situatie

In de arbeidsovereenkomst van de werknemer is een bonusregeling opgenomen. Daarin is bepaald dat de werknemer bij het behalen van de vastgestelde targets recht kan hebben op een bonus van maximaal 15 procent van zijn jaarsalaris.

De arbeidsovereenkomst is per 1 maart 2009 op verzoek van de werknemer ontbonden onder toekenning van een ontslagvergoeding van € 55.000.

De vordering

De werknemer vordert nu onder meer uitbetaling van achterstallige bonus van € 19.800. De werkgever is van mening dat het toekennen van een bonus haar discreationaire bevoegdheid is, dat de werknemer niet aan de vereisten voor de bonus heeft voldaan en dat de werknemer ook afstand heeft gedaan van zijn recht op bonus.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat het behalen van de bonus gekoppeld is aan het behalen van doelstellingen die per kalenderjaar moeten worden vastgesteld. Het is de plicht van de werkgever om die doelstellingen te formuleren. Als die dat niet doet, kan hij zich niet verschuilen achter het eigen tekortschieten.

Er zijn geen functioneringsgesprekken met de werknemer gevoerd en er is niet gebleken dat de hij niet goed gefunctioneerd heeft. Daarom gaat de kantonrechter ervan uit dat de werknemer naar behoren heeft gefunctioneerd en daarmee heeft voldaan aan de voorwaarden voor de bonus. Dat in de bonusregeling staat dat de werknemer recht kan hebben op een bonus, mag de werkgever niet gebruiken om naar willekeur de ene werknemer wel en de andere geen bonus te geven.

Afstand van bonus

De werknemer heeft ook niet definitief afstand gedaan van zijn bonus. Toen bleek dat geen van de werknemers een bonus zou krijgen, heeft hij zich daarbij neergelegd. Maar toen later bleek dat een aantal collega’s toch de maximale bonus kregen, heeft hij ook aanspraak op zijn bonus gemaakt.

Omdat de werkgever niet heeft aangetoond dat andere werknemers minder dan de maximale bonus hebben gekregen, heeft de werknemer ook recht op de maximale bonus. De kantonrechter veroordeelt de werkgever tot het uitbetalen van de maximale bonus over 2007, over de negen maanden dat hij die dienst was. Dit kom neer op een bedrag van € 14.850.

LJN BM0858
Kantonrechter Amsterdam
Bonusregeling
Eerste aanleg
12 maart 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.