Geen ontbinding vlak voor einde loondoorbetalingstermijn

0

Een werkneemster die thuis zit met een IVA-uitkering vraagt tevergeefs om ontbinding van haar arbeidsovereenkomst. De loondoorbetalingsverplichting eindigt medio 2011 en dan kan ontslag met toestemming van het UWV plaatsvinden. Er zijn geen veranderingen in de omstandigheden die een ontbinding rechtvaardigen.

De situatie

Een werkneemster (59) is sinds 2001 als administratief medewerkster in dienst van een bruidsmodezaak. Voor 2001 werkte zij bijna 20 jaar in een vergelijkbare functie voor een bruidsmodezaak met dezelfde naam. Dat bedrijf is failliet is gegaan.
Als gevolg van een rugaandoening raakt de werkneemster in november 2008 arbeidsongeschikt. Na een mislukte poging tot volledige re-integratie oordeelt de bedrijfsarts in juni 2009 dat de werkneemster 20 uur per week kan werken. Een maand later krijgt de werkneemster een brief van haar werkgever dat die het dienstverband voor die 20 uur wil beëindigen. Haar werkzaamheden zijn door een reorganisatie vervallen.
In maart 2010 acht de bedrijfsarts de werkneemster volledig arbeidsongeschikt. Volgens hem is de ongeschiktheid deels arbeidsgerelateerd. Per 6 augustus 2010 krijgt de werkneemster een IVA-uitkering.

Het verzoek

De werkneemster verzoekt de kantonrechter ontbinding van haar arbeidsovereenkomst onder toekenning van een vergoeding van € 77.507. Dat bedrag is gebaseerd op 16 dienstjaren en een correctiefactor van 2. Ze stelt dat de werkgever in strijd handelt met het opzegverbod tijdens ziekte en met de re-integratieverplichtingen. Ze onderbouwt haar verzoek met 2 voorstellen van de werkgever tot beëindiging van de arbeidsrelatie, het feit dat ze niet toegelaten werd tot haar werkzaamheden en dat de werkgever denigrerend sprak over haar werk. Verder voert ze aan dat ze zich onheus bejegend voelt, dat haar inkomen is verminderd en dat ze psychische klachten heeft.

Het verweer

De werkgever verweert zich door onder meer te stellen dat de arbeidsongeschiktheid door werkneemsters aandoening komt en dus in haar risicosfeer ligt. Er zijn haar lichte administratieve werkzaamheden aangeboden en van het voorgenomen ontslag is afgezien. Het was dus de werkneemster die niet mee wilde werken aan de re-integratie.

Het oordeel

De kantonrechter wijst het verzoek van de werkneemster af. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verstoorde verhoudingen is niet noodzakelijk omdat de werkneemster al thuis zit en een uitkering ontvangt. Medio 2011 eindigt de loondoorbetalingsverplichting en kan de werkgever – met een vergunning van het UWV – tot ontslag overgaan. 
De psychische klachten, deels veroorzaakt door de werksituatie, kunnen invloed hebben op een vergoeding, maar in dit geval kan de werkgever geen verwijt worden gemaakt. Bovendien is de bedrijfseconomische situatie van de bruidsmodezaak zo nijpend dat de enigszins ondiplomatieke (en ingetrokken) brief van 16 juli 2009 de werkgever niet wordt aangerekend.

Vergoeding bij een werknemersverzoek: C=0

Ten overvloede berekent de kantonrechter dat een ontbindingsvergoeding € 77.507 in deze zaak sowieso onhaalbaar is. Het aantal dienstjaren is veel minder dan de werkneemster stelt omdat haar vorige werkgever in juridische zin niets te maken heeft met de huidige werkgever. Daarbij zijn haar klachten voor 50% toe te schrijven aan de rugaandoening en heeft de werkgever niet laakbaar gehandeld. Dat is al reden voor halvering van de vergoeding. Daarnaast wordt er bij een werknemersverzoek altijd uitgegaan van C=0. Voor een correctiefactor van C=1 moet de werkgever dus behoorlijk wat steken hebben laten vallen. Ook de slechte financiële positie van het bedrijf moet worden gewogen in de berekening. Een ontbindingsverzoek aan 1 werknemer mag niet leiden tot het omvallen van een heel bedrijf. Zo komt de kantonrechter tot de conclusie dat de werkneemster nauwelijks beter af is als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden in vergelijking met haar huidige situatie waarin ze tot mei 2011 een aanvulling op de uitkering ontvangt.

LJN BO4459
Kantonrechter Almelo
Arbeidsongeschiktheid, ontbinding
Eerste aanleg
12 november 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.