Geen ontbinding na vechten op de werkplek

0

Werkneemster vliegt een collega in de haren nadat ze twee liter
vruchtensaus over haar heen krijgt. Werkgever verzoekt ontbinding van de
arbeidsovereenkomst. Kantonrechter wijst dit verzoek af.

Werkneemster heeft een fysieke aanvaring met een collega gehad. Werkneemster had een opmerking gemaakt over de aanwezigheid van de collega in haar deel van de afdeling. De collega heeft hierop gereageerd door een bak met twee liter vruchtensaus over de werkneemster te gooien. Werkneemster greep de collega vervolgens bij haar haren en er ontstond een worsteling.

De collega is op staande voet ontslagen. Werkgever verzoekt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met werkneemster vanwege de gevoelens van onveiligheid die het incident in de werkomgeving zou hebben veroorzaakt.

Geen ernstig verwijt

De kantonrechter oordeelt dat werkneemster geen ernstig verwijt valt te maken van overtreding van de gedragscode die werkgever hanteert. Werkneemster heeft het incident niet uitgelokt. De werkneemster was erg geschrokken en geprikkeld door de saus in haar ogen. Hierdoor overzag zij voor korte tijd de situatie niet.

De collega is inmiddels ontslagen, waarmee de angel uit de gerezen conflictsituatie is getrokken. Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt afgewezen.

Bron: LJN BG5656
Kantonrechter Haarlem
Datum: 28-11-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.