Geen concurrentiebeding: benaderen klanten ex-werkgever toch onrechtmatig

0

Het benaderen van leveranciers en klanten van een ex-werkgever kan ook onrechtmatig zijn als er geen concurrentiebeding is. In het onderstaande geval mocht de ex-werknemer een jaar lang geen zakelijke contacten meer onderhouden met de leveranciers en klanten van zijn voormalig werkgever, op straffe van een dwangsom.

De situatie

Een werkgever en een werknemer beëindigen de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De achterliggende reden is volgens de werknemer de ziekte van zijn vader.

Dat hij een eigen bedrijf in dezelfde branche begint, vertelt hij zijn werkgever pas op de laatste werkdag. De arbeidsovereenkomst bevat geen concurrentiebeding. Als de werkgever na enige tijd tot de ontdekking komt dat de ex-werknemer zijn toeleveranciers en klanten benadert, stapt hij naar de rechter. Hij meent dat er sprake is van onrechtmatige concurrentie.

De vraag

De werkgever is van mening dat de ex-werknemer onrechtmatig handelt door de klanten en toeleveranciers van zijn ex-werkgever stelselmatig en direct te benaderen en hen expliciet te vragen om zaken met hem te doen. De ex-werknemer maakt daarbij gebruik van kennis die hij verkreeg bij de ex-werkgever.

Het oordeel

De rechter overweegt dat een werknemer die geen concurrentiebeding heeft, vrij is om zelf een onderneming te starten. Maar die vrijheid heeft wel grenzen. De toelaatbaarheid van de concurrentie beoordeelt de kantonrechter aan de hand van de criteria uit een arrest uit 1955 (Boogaard/Vesta HR 9 december 1955, NJ 1956, 157). Er is sprake van onrechtmatige concurrentie als de ex-werknemer (1) het duurzame bedrijfsdebiet van de voormalig werkgever (2) stelselmatig en substantieel afbreekt (3) met  kennis en gegevens over klanten die hij vertrouwelijk heeft verkregen  bij de voormalige werkgever. Het stelselmatig afbreken veronderstelt een actief optreden bij het benaderen van de klanten.

In dit geval had de ex-werkgever drie toeleveranciers. Bij alle drie is sprake van een duurzame relatie waarin de ex-werkgever veel tijd en geld heeft geïnvesteerd. Twee daarvan zijn door de ex-werknemer na afloop van het dienstverband benaderd om zaken met hem te doen. De ex-werknemer heeft ook bij klanten vertrouwelijk informatie verspreidt en gebruikt die hij in zijn voormalige functie had verkregen om verwarring te veroorzaken en zo te bereiken dat de klanten zaken met hem zouden gaan doen.

De kantonrechter vindt dat daarmee de onrechtmatige concurrentie is aangetoond. Daarbij komt nog dat de werknemer had verzwegen dat hij voor zich zelf ging beginnen terwijl hij al voor het tekenen van de beëindigingsovereenkomst een website voor zijn nieuwe bedrijf had gemaakt, en dat de ex-werknemer een valse reden heeft opgegeven voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

De ex-werknemer mag een jaar lang geen zakelijke contacten meer onderhouden met de leveranciers en klanten van zijn voormalig werkgever, op straffe van een dwangsom van € 25.000 per overtreding en een dwangsom van € 1.000 voor iedere dag dat die overtreding voortduurt.

LJN BK1177
Rechtbank Arnhem
Kort geding
26 augustus 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.