Geen automatisch einde van de arbeidsovereenkomst bij 65 jaar

3

Dat een arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar is een veelvoorkomende misvatting. Ook in het onderhavige geval ging de werkgever er van uit dat het dienstverband op die datum eindigde. Maar in het contract was niets van dien aard geregeld en er was ook geen cao van toepassing. Conclusie: de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bleef intact.

De situatie

Een tekenaar met een contract voor onbepaalde tijd wordt 65 jaar. Hij wil niet stoppen met werken maar gewoon op dezelfde voorwaarden doorwerken. De werkgever wil de werknemer na zijn 65e niet voor onbepaalde tijd en voor hetzelfde salaris in dienst houden. Hij biedt een afbouw van het contract of een oproepcontract aan.  In het bedrijf werken meer mensen van boven de 65 waaronder ook een tekenaar.

De vraag

De werknemer wil een verklaring voor recht dat de arbeidsovereenkomst is voortgezet en niet is geëindigd op de dag van zijn 65e verjaardag. Daarnaast wil hij betaling van het achterstallige salaris en hervatting van de normale salarisbetalingen.

Het oordeel

De kantonrechter is van mening dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd. De feiten wijzen juist op een voortzetting: er is gesproken over voortzetting van de arbeidsrelatie en er werken meerdere werknemers van boven de 65 bij de werkgever. Het feit dat er een pensioenregeling is die op 65-jarige leeftijd ingaat, is ook geen reden om aan te nemen dat de overeenkomst eindigt. En als er sprake is van het gewoonterecht dat een arbeidsovereenkomst eindigt op 65-jarige leeftijd, dan is dat gewoonterecht niet meer van deze tijd, vindt de kantonrechter. Zeker niet gezien de recente discussies over de verhoging van de pensioenleeftijd. De kantonrechter geeft de verklaring voor recht en wijst de loonvordering toe.

Geen wettelijke grondslag

Die veronderstelling dat een arbeidsovereenkomst bij 65 jaar eindigt, heeft geen wettelijke grondslag. Zelfs als in een arbeidsovereenkomst of cao een zogenaamd pensioenbeding is opgenomen,  is dat nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Er zijn diverse kantonrechters die oordeelden dat de arbeidsovereenkomst dan nog steeds niet van rechtswege eindigt.

Ontslagaanvraag op tijd indienen

In dit geval had de werkgever een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV nadat de werknemer 65 was geworden. Een ontslagaanvraag wegens het bereiken van 65 jaar wordt door het UWV over het algemeen goedgekeurd maar alleen als die aanvraag is gedaan voor de datum waarop de werknemer 65 wordt. Aanvragen van na die datum worden in principe afgewezen.

Bron: LJN BI2450
Kantonrechter
Procedure: eerste aanleg – enkelvoudig
Datum: 23- 04-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. Dat het hoognodig is dat de wetgever over dit onderwerp komt met nieuwe richtlijnen die w?l duidelijkheid verschaffen lijkt me helder. Als je d??r redeneert vanuit het gegeven dat iemand dus na zijn 65-ste dus obv onbepaalde tijd in dienst bl?jft, betekent dit dat het wachten is op de dag dat iemand door gezondheidsklachten hiertoe niet meer in staat is.
  Volgens de huidige regels zal je als werkgever gewoon 2 jaar loondoorbetalingsverplichting hebben.

  Hoe zinvol is het om het hele circus van re-integratie in te gaan bij iemand van bijv 72 jaar (ik noem maar wat) voor wie het allemaal te zwaar is geworden?

  Tijd voor verandering. Geef ons werkgevers reeele opties om mensen na hun 65 ste aan te houden zonder de nu bestaande risico’s!

 2. na mijn 65 ste ben ik inmiddels toe aan de vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Impliceert dit automatisch in een van rechtswege omzetting in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.
  graag uw zienswijze.

 3. Paul Beentjes op

  wellicht kun je als je tegen je wil ontslagen wordt met 65 jaar WW aanvragen.
  lijkt me toch als de politiek keuzes maakt ze hier de wetgeving tijdig op aanpast.