Gedeeltelijke ontbinding initiatief kantonrechter

1

Mag de kantonrechter een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk ontbinden? De meningen en de rechtspraak zijn daarover verdeeld.

De kantonrechter in deze zaak oordeelde dat er sprake was van een verandering in de omstandigheden door structureel afgenomen werkzaamheden en vond dat reden genoeg voor een gedeeltelijke ontbinding arbeidsovereenkomst.

De situatie

Een werknemer werkt als medewerker support op de afdeling ‘Systems & Services’ bij Centric. Door technische ontwikkelingen was het voor de werkgever lastig om de werknemer aan het werk te houden. De afgelopen jaren werd zijn werktijd opgevuld met incidentele klusjes.
Centric heeft daarom sinds 2006 geprobeerd om de werknemer te laten omscholen. Er is een omscholingsplan voor hem opgesteld, een assessmentonderzoek gedaan en hem een outplacement traject aangeboden. Dit alles heeft niet tot resultaten geleidt.
Centric heeft vervolgens voorgesteld om de arbeidsduur te verkorten van 40 naar 24 uur per week, met een afbouwregeling voor het salaris van de werknemer. Daarnaast  heeft Centric voorgesteld de arbeidsovereenkomst te ontbinden en een vergoeding van € 60.000 te betalen. De werknemer heeft beide voorstellen afgewezen.

De vordering

Centric vraagt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege verandering in de omstandigheden.

Het oordeel

De kantonrechter kiest op eigen initiatief voor partiële ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Volgens zijn oordeel biedt de wet daar ruimte voor.
De werkzaamheden zijn door technische ontwikkelingen inderdaad sterk zijn afgenomen en de functie van de werknemer kan nu niet volledig met structureel werk worden ingevuld. Dat levert een verandering in de omstandigheden op (art 7:685 lid 2 BW). De werkgever heeft zelf voorgesteld om de werkuren te verminderen tot 16 uur omdat er nog wel enig werk voor de werknemer beschikbaar is. Op de omstandigheid dat de werkzaamheden -door technische ontwikkelingen -zijn afgenomen, hebben geen van beide partijen invloed. Daarom vindt de kantonrechter het redelijk om de werknemer een vergoeding toe te kennen op basis van C=1 (€ 42.266) voor het verlies van de arbeidsuren.

Mag een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk ontbonden worden?

Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag of een een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk ontbonden kan worden door de kantonrechter. Tegenstanders menen dat de arbeidsovereenkomst ondeelbaar is en dat in een ontbindingsprocedure niet de inhoud van de arbeidsovereenkomst gewijzigd mag worden. Voorstanders vinden dat partiële ontbinding gewoon een praktische oplossing is om de arbeidsovereenkomst aan te passen. Ook in de rechtspraak is niet een duidelijke lijn te zien. Als er al gedeeltelijk werd ontbonden, was dat op verzoek van de partijen en niet op initiatief van de rechter zoals hier het geval was.
Zie ook BL6533. Daar wees de kantonrechter het verzoek tot gedeeltelijke ontbinding af omdat de werkgever probeerde de ontslagregels van het UWV te omzeilen en omdat er was geen sprake van een verandering van de omstandigheden

JAR 2010/171
Kantonrechter Den Haag
Gedeeltelijke ontbinding art. 7:685 BW
Eerste aanleg
27 mei 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Na wat gezocht te hebben kwam ik er achter dat dit een uitspraak is van de Kantonrechter in Gouda..