Flexibele arbeidsovereenkomsten

17

Bij een flexibele arbeidsovereenkomst staat het aantal uren dat de werknemer werkt, niet vast. Een voordeel voor de werkgever is dat hij geen loon hoeft uit te betalen als hij geen werk heeft voor de werknemer.

Er bestaan meerdere vormen van flexibele contracten:

 • Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht of oproep/afroepcontract
 • Voorovereenkomst
 • Min/max contract
 • Uitzendovereenkomst

Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht of oproep/afroepcontract

Bij de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht verricht de werknemer arbeid, als de werkgever hem daarvoor oproept. Het aantal uren dat de werknemer per week werkt, staat van tevoren niet vast. Het oproep/afroep-contract is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Voorovereenkomst

Een voorovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. Bij een voorovereenkomst stelt de oproepkracht zich beschikbaar om na oproep werk voor de werkgever te verrichten. Pas als de oproepkracht gehoor geeft aan de oproep van de werkgever, ontstaat er een arbeidsovereenkomst.

Min/Max contract

Bij een min/max contract sluiten de werkgever en de werknemer een arbeidscontract ad voor een flexibel aantal uren, waardbij de werkgever de werknemer een minimaal aantal uren garandeert als basis. Daarnaast kan de werkgever de werknemer oproepen voor meer uren. De werknemer moet dan, net als bij de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, voldoen aan de oproep, tot het in het contract gestelde maximumaantal uren.

Uitzendovereenkomst

Bij een uitzendovereenkomst zijn drie partijen betrokken: de uitzendkracht, de inlener (werkgever) en het uitzendbureau. De uitzendkracht is in dienst van het uitzendbureau. De inlener sluit een overeenkomst met het uitzendbureau. Daarin komen ze overeen dat de uitzendkracht voor deinlener gaat werken.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

17 reacties

 1. Hoe bouwt werknemer vakantiegeld en vakantiedagen op bij een min-max-contract? Hoe moet werkgever handelen mbt uitbetalen/reserveren inzake vakantiegeld en -tijd over de uren die gewerkt zijn > minum aantal uur zoals in contract is opgenomen?

 2. Wat is er in de CAO afgesproken over de meeruren? Indien daar geen afsoraken staan, neem dan in iedergeval altijd een bepaalde cyclus waarin het totaal aantal uren wordt bekenen en beoordeeld of er meer of minder uren zijn gewerkt. Igv minder uren, heeft de wn nog een prestatie verplichting, igv meer uren kan er worden gekozen om dit uit te keren. Bij min – max contracten gaat het er om dat er vooraf afspraken zijn gemaakt over hoe om te gaan met vakantiegeld, Kan bijvoorbeeld gelijk worden uitgekeerd en of gereserveert. Vaak hebben min-max contracten geen invloed op het verlof.

 3. meriam van eekelen op

  Ik werk onder de CAO vvt als kraamverzorgende kan men er voor kiezen om je uren uit je max contract pas na een jaar of 3 maanden uit te betalen of moet dit gewoon maandelijks gebeuren?

 4. Ik heb een min-max contract.
  1. Indien er in een periode van minimaal 3 maanden 36 uur is gewerkt bestaat er dan de mogelijkheid om deze ‘meer’ uren te eisen?
  2. Kun je ieder moment/ als een oproepkracht opgeroepen worden en naar huis gestuurd worden?
  Hoe is dit wettelijk vastgelegd en waar kun je je op beroepen?

 5. Liesbeth; dat ligt eraan welke afspraken de organisatie heeft gemaakt over het uitbetalen van meerwerkuren.

  Meriam: 1. nee, claimrecht ontstaat pas na 2 aaneengesloten kwartalen waarbij je meer dan 10% moet hebben gewerkt dan je contractpercentage.
  2. opzich moet je gehoor geven aan een oproep, werkgever is wel verplicht om minimaal 3 uur uit te betalen, ook al je minder dan 3 uur werk verricht (zie flexwet)

 6. Ik heb een contract voor 12 uur per week. Wat wanneer ik niet aan dit aantal uren kom. Bijv. ik werk de ene maand 8 uur per week, maar krijg wel de 12 uur per week uitbetaald. En de andere maand dan 16 uur per week en dan ook voor 12 uur uitbetaal krijg? Kan dat? Dus dat de ene maand de adnere weer opheft?

 7. Kan een werkgever bij een min-max contract voor onbepaalde tijd ieder jaar het minimale aantal uren opnieuw vaststellen?

 8. ik heb een min/max contract vanaf 2001 en werk sinds 2004 al het minimaal aantal uren. Begin dit jaar gevraagd het contract aan te passen naar minimum, maar is niet gebeurt. Nu worden de werkzaamheden op mijn locatie gewijzigd en daarmee de roosters. Nu wordt van mij verwacht dat ik mijn maximum aantal uren ga werken. Dit gaat mij door omstandigheden niet lukken. Heb ik inmiddels het recht om mijn minimum aantal uren als “vast” te zien.

 9. Hans van Dongen op

  @Linda 31/8/11:
  Een min/max contract heeft eigenlijk twee gezichten: een parttime-gezicht voor wat betreft het minimum aantal uren en een oproep-gezicht voor het aantal uren tussen het afgesproken minimum en het afgesproken maximum. Soms zeggen CAO’s ook nog iets over de (on)mogelijkheden van min/max en/of oproepsituaties. Kijk daar ook nog even voor de zekerheid naar.

  Normaal zal het loonrecht/vakantieurenopbouwrechtvakantiebijslagrecht en werkurenrecht sowieso moeten plaatsvinden op het afgesproken minimumniveau. Is er voor dit aantal uren geen werk voldoende dan dient de werkgever ontslag aan te vragen.

  Voor het oproepgedeelte tussen het afgesproken minimum en het afgesproken maximum gaat het er om of er een verschijningsplicht is of niet. Vaak is dat niet het geval.

  Wijst de praktijk echter uit dat men structureel meer uren moet werken dan het minimumaantal uren dan kan de werknemer (dus niet de werkgever) het zogenaamde rechtsvermoeden inroepen om voor de toekomst een hoger (parttime of misschien zelfs fulltime) uren aantal te verkrijgen dan het oorspronkelijk minimum overeengekomen aantal uren.

  Ook kan de werknemer (dus niet de werkgever) een beroep doen op de Wet aanpassing arbeidsduur/WAA om in zijn/haar functie het aantal uren uit te breiden als er zeg bijvoorbeeld in zijn/haar functie een vacature open staat.

  Dat de werkgever zijn organisatie heeft aangepast (hetgeen hij mag) betekent echter niet dat hij daardoor van u kan verlangen, zeker niet na 7 jaar op het minimum te hebben gezeten, om naar een hoger (en in zijn ogen blijkbaar verplicht) parttime aantal uren te gaan. Dat zou een wijziging van het arbeidscontract inhouden en daar heeft hij uw instemming voor nodig, tenzij er een zogenaamd “eenzijdig wijzigingsbeding” in staat (hetgeen ik zelden tegenkom). Als er echter zo’n beding in staat zal hij nog immer met hele goede argumenten/omstandigheden/belangen moeten komen om u tot een grotere parttimebaan te kunnen dwingen.

  Hij kan overigens nog steeds wel gebruik maken van het oproepgedeelte van het bestaande min/max-arbeidscontract, maar dient daarbij zorgvuldig te werk te gaan, en uw belangen en zijn belangen af te wegen en daarbij speelt uiteraard de gegroeide praktijk van de afgelopen 7 jaar een rol (waarom toen altijd het minimum? hoe heeft u uw leven daarop inmiddels ingericht?; waarom precies verlangt hij van u een urenuitbreiding en misschien niet van anderen?; hoe groot is het verschil tussen het minimum en het maximum of het aantal uren dat uw werkgever graag ziet dat u gaat werken (twee uurtjes of tien uur/week?; waarom geen extra arbeidskracht aantrekken?; waarom niet op uw verzoek begin dit jaar naar alleen een parttimebaan op het niveau van het minimum etc?).

  Ga gewoon het gesprek aan zou ik zeggen en probeer er gezamenlijk uit te komen.

  steunpuntarbeidszaken.nl

 10. Ik heb een flexcontract, mag mijn werkgever me oproepen voor 2 uur werk?
  Als ik weiger wordt waarschijnlijk iemand anders opgeroepen.

 11. Ik heb momenteel een oproepovereenkomst voor bepaalde tijd (6maanden). Deze is inmiddels 2 keer verlengd met steeds tussenperiode van 2 maanden. Ik heb echter nooit gebruik gemaakt van mijn recht op doorbetaalde vakantie-uren die Ik heb opgebouwd. Heb Ik daar nog steeds recht op en kan Ik met terugwerkende kracht (dus vanaf mijn eerste contract) mijn opgebouwde vakantie-uren laten uitbetalen

 12. Ik heb een min/maxcontract van 12-31 uren. De afgelopen 4 maanden heb ik steeds rond de dertig uren gewerkt. Mijn werkgever weigert mij een 30urencontract te bieden, omdat ik over een aantal maanden met zwangerschapsverlof ga. Kan hij dit maken? Waar kan ik mij op beroepen?

 13. Hans van Dongen op

  @Naomi: misschien een beetje late reactie maar er zijn sowieso drie mogelijkheden:

  1) of je baas heeft gewoon je opgebouwde rechten steeds keurig laten staan voor de (op)volgende arbeidsovereenkomst hetgeen kan/moet blijken uit een op te vragen vakantiedagen/-uren overzicht,

  2) of hij zal elke keer dat het arbeidscontract voor bepaalde tijd tot een automatisch einde is gekomen een eindafrekening moeten maken van de opgebouwde doch niet genoten vakantiedagen/vakantieuren, hetgeen blijkt uit de eindafrekening/loonspecificatie,

  3) of er is in het arbeidscontract een all-in uurloon afgesproken (discutabel maar niet bij voorbaat onmogelijk) waarin de vakantierechten al uitbetaald zijn geworden, hetgeen expliciet in het arbeidscontract moet staan.

  Overigens, als arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar binnen 3 maanden opvolgen vormen zij een keten waardoor er wettelijk gezien of bij CAO een keer een onbepaalde arbeidsovereenkomst kan ontstaan.

  Meer info over vakantie en arbeidsovereenkomsten: steunpuntarbeidszaken.nl

 14. Hans van Dongen op

  @Pieternel: Het Burgerlijk Wetboek (kijk echter ook uw CAO erop na) geeft de werknemer in dit soort van situaties de mogelijkheid om het zogenaamde “rechtsvermoeden” in te roepen. Indien de praktijk aan werkuren te veel en structureel (tenminste drie maanden) afwijkt van wat er zwart op wit staat, kan de werknemer bij de werkgever het hogere gemiddelde van die drie maanden claimen via “het rechtsvermoeden”. Dat er een zwangerschapsverlofsperiode aan zit te komen doet aan deze mogelijkheid niets af.

  Echter, de werkgever kan het ingeroepen rechtsvermoeden met argumenten teniet doen. Hij moet dan met wel erg goede argumenten komen. Seizoensinvloeden of een korte ziekte van een collega kunnen onder omstandigheden aangevoerd worden, alsmede eventueel in uw arbeidsovereenkomst genoemde omstandigheden om juist een min/max overeenkomst overeen te komen (dat hebben jullie niet voor niets gedaan).

  Meer arbeidsovereenkomsten-info: steunpuntarbeidszaken.nl

 15. Hallo,
  In januari krijg ik een vast contract voor 27 uur. Nu zijn we de mogelijkheden aan het bekijken of een min max contract van 27/36 uur mogelijk is.. Is het nu zo dat wanneer ik een langere tijd gewoon 36 uur werk mijn baas verplicht is om mij ook 36 uur op contract te geven?

 16. hoi ik werk als bezorgen van hulpmiddelen onbepaalde tyd contract van 36 uur als ik nou meer werk als deze uren zijn dit overuren of meer uren en hoe zit dit nou met opnemen of uit betalen? hoeveel procent??