Excessief declareren geen reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst

0

Werkneemster verdient € 11.575,- per maand en een jaarlijkse bonus van € 367.317,14. De werkgever verzoekt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst na excessieve declaraties van werkneemster.

Werkneemster is sinds 1 oktober 2007 voor onbepaalde tijd in dienst bij IMC BV als Commercial Director/Advisor to the Board tegen een salaris van € 11.575,- per maand en een jaarlijkse sign-on bonus van € 367.317,14.

Werkgever stelt nu dat werkneemster vanaf haar indiensttreding excessieve, ongebruikelijke en niet-toegestane onkosten maakt en declareert. Voor werkgever leiden deze omstandigheden tot een verandering in de omstandigheden. Er is sprake van een onherstelbare, door werkneemster toegebrachte vertrouwensbreuk, welke ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Werkgever vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst en stelt dat er geen grond is voor toekenning van een ontbindingsvergoeding.

Werkneemster is het niet eens met de gevraagde ontbinding en vraagt voor het geval deze toch wordt uitgesproken een ontbindingsvergoeding van € 517.224,- bruto, vermeerderd met de toegezegde bonus over 2008. Verder verzoekt werkneemster de kantonrechter te bepalen dat haar door werkgever een positieve integriteitsverklaring wordt verstrekt.

De kantonrechter oordeelt dat werkneemster niet op voorhand heeft hoeven begrijpen dat het niveau van haar zakelijke uitgaven voor werkgever onaanvaardbaar zou zijn. Deze feiten kunnen niet of nauwelijks aan werkneemster worden toegerekend. Zelfs indien haar declaratiegedrag wel verwijtbaar zou zijn geweest, moet de ontbinding aan werkgever worden toegerekend. Werkgever heeft immers niet de lijn gevolgd om zijn bezwaren aan werkneemster duidelijk te maken en haar te zeggen dat zij haar declaratiegedrag moest wijzigen.

De kantonrechter ziet geen grond om aan te nemen dat werkneemster hier niet toe bereid zou zijn. De wijze waarop werkneemster door werkgever is bejegend, is bepaald onheus geweest.

De kantonrechter acht het ook relevant dat de glansrijke carrière van werkneemster hinder zal ondervinden van de wijze waarop haar arbeidsovereenkomst ten einde komt. Van belang is dat werkneemster – na een volhardende hunt-actie aan de zijde van werkgever – haar  5-jarige, zeer goede dienstverband bij JPMorgan heeft opgezegd om bij werkgever in dienst te kunnen treden. Daarvoor is zij ook van Engeland naar Nederland verhuisd.

De kantonrechter oordeelt dat een goede verstandhouding tussen partijen blijvend is komen te ontbreken en dat daarom de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. De kantonrechter wijst een vergoeding toe van € 600.000,-, rekening houdend met de bonus over 2007 en 2008. Verder oordeelt de kantonrechter dat deze procedure niet is geëigend voor de behandeling van het verzoek van werkneemster met betrekking tot de afgifte van een positieve integriteitsverklaring.

Bron: JAR 2008/243
Kantonrechter Amsterdam
Datum: 25-06-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.