Dit leg je vast in een beëindigingsovereenkomst

2

Als je een dienstverband wilt beëindigen met wederzijds goedvinden, dan moet je de afspraken schriftelijk vastleggen in een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. Wat zijn de verplichte onderdelen? En wat is nog meer handig om op te nemen in het document?

In de overeenkomst moet (minimaal) staan:

 • Dat het gaat om beëindiging met wederzijds goedvinden;
 • De namen en adressen van de werkgever en van de werknemer;
 • Dat de werkgever heeft voorgesteld om het dienstverband te beëindigen;
 • Dat geen sprake is van dringende reden(en) voor het ontslag;
 • De datum waarop het dienstverband eindigt;
 • Wanneer de eindafrekening door de werkgever zal worden opgemaakt/afgerekend;
 • De bevoegdheid van de werknemer om de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening alsnog schriftelijk zonder opgave van redenen te ontbinden;
 • De datum waarop de overeenkomst door de werknemer en door de werkgever is ondertekend.

Meer weten over ontslag met wederzijds goedvinden?

Tijdens een webinar op 31 mei legt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen je alle ins en outs uit over ontslag met wederzijds goedvinden. Ook kun je direct je vragen aan hem stellen. Volg het webinar live om 13.00 uur of kijk het webinar achteraf terug. Meer informatie >>>

Naast deze verplichte onderdelen, is het verstandig om bijvoorbeeld ook afspraken te maken en in de overeenkomst op te nemen over:

 • Of een financiële vergoeding aan de werknemer wordt betaald en zo ja de hoogte daarvan en de datum waarop die zal worden voldaan;
 • Wanneer de laatste werkdag van de werknemer is (wordt hij (en zo ja per wanneer) vrijgesteld van werk om te kunnen solliciteren? Of niet?);
 • Wordt het saldo vakantiedagen (positief of negatief) afgerekend?
 • Neemt de werknemer als hij wordt vrijgesteld van zijn werkzaamheden zijn niet genoten vakantiedagen op?
 • Hoe en aan wie wordt het werk van de werknemer overgedragen?
 • Hoe wordt de pensioenregeling afgeregeld?
 • Hoe worden de (collectieve) verzekeringen afgeregeld?
 • Afspraken over de leaseauto/het leasecontract;
 • Heeft de werknemer nog bedrijfseigendommen in bezit (sleutels, toegangspas, laptop, telefoon, dossiers, bedrijfsgegevens oid.) en wanneer levert hij die in en bij wie?
 • Hoe en wanneer worden de collega’s van de beëindiging van het dienstverband op de hoogte gebracht?
 • Hoe en wanneer worden zo nodig – klanten en relaties geïnformeerd over het vertrek van de werknemer?
 • Krijgt de werknemer een (positief) getuigschrift en (positieve) referenties?
 • Moet de werknemer zich (blijven) houden aan zijn geheimhoudingsbeding?
 • Moet de werknemer zich (blijven) houden aan zijn concurrentie- en/of relatiebeding?
 • Moeten nog studiekosten worden afgerekend met de werknemer?
 • Zijn er nog schulden, leningen, voorschotten of andere financiële zaken die moeten worden afgerekend?
 • Neemt de werkgever (een deel) van de kosten voor (juridische) bijstand voor zijn rekening?

Bron: XpertHR

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Arie de Ruijter op

  In de overeenkomst hoeft niet te staan dat de werkgever heeft voorgesteld om het dienstverband te beëindigen. Dat is alleen aan de orde als de werknemer zijn recht op een WW-uitkering niet wil verspelen. Bij een vrijwillig vertrek naar een andere werkgever of een vroegpensionering is dat niet aan de orde.

 2. Beste Arie,

  Waarom zou er in het geval dat de werknemer op eigen initiatief naar een andere werkgever overgaat, nog een vaststellingsovereenkomst nodig zijn? De werknemer kan dan toch gewoon opzeggen?