D66 wil ontslagrecht hervormen

2

Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya van D66 heeft maandag een initiatiefwetsvoorstel ingediend om het ontslagrecht te hervormen.

Dat is volgens haar nodig omdat de huidige ontslagprocedure kostbaar en tijdrovend is en werkgevers daarom huiverig zijn om mensen aan te nemen.

Ook leiden de huidige regels volgens het Kamerlid tot ongelijkheid. Goede krachten in tijdelijke dienst worden in tijden van economische crisis eerder ontslagen dan vaste werknemers, zelfs als die niet goed presteren. ,,Op de korte termijn is dat begrijpelijk. Maar op de lange termijn leidt dat tot problemen”, aldus Koser Kaya.

D66 wil met het wetsvoorstel bereiken dat werkgevers en werknemers makkelijker uit elkaar kunnen gaan. Dat kan als een ontslag niet langer door uitkeringsinstantie UWV hoeft te worden getoetst. Een gang naar de rechter blijft in het voorstel wel mogelijk, maar dan wel na het ontslag van de werknemer.

Regeringspartijen VVD en CDA hebben met gedoogpartner PVV afgesproken niet te zullen tornen aan het ontslagrecht. De PvdA en de ChristenUnie zijn huiverig om een ontslag alleen nog achteraf te laten toetsen door de rechter als een werknemer bezwaar heeft gemaakt. De SP gaf eerder aan niets te voelen voor het plan van D66.

Koser Kaya stelt dat in het regeer- en gedoogakkoord niets staat over ontslagrecht. ,,Ik ga er dan ook vanuit dat de fracties van de VVD en het CDA hier eigenstandig over kunnen beslissen. Die partijen willen al jaren het ontslagrecht hervormen, maar de PVV heeft daar een taboe van gemaakt”, stelt ze. ,,In elk geval gaan we nu eindelijk een inhoudelijke discussie voeren hierover.”

Koser Kaya stelt teleurgesteld te zijn in het beleid van het kabinet. ,,VVD en CDA zijn onder druk van Wilders op sociaal-economische vlak tot bijna een socialistisch regeerakkoord gekomen: stilstand op alle fronten”, aldus Koser Kaya. Ze stelt het wetsvoorstel in te dienen omdat ze vreest dat ,,dit anders economisch verloren jaren zijn voor Nederland.”

Lees ook:
> Ontslag

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Frans Wuijts op

    Bij ontslaan van medewerkers gaat het om het zelfbeschikkingsrecht van werkgevers (lees ?macht?) over een deel van andermans leven, de arbeidskracht van de werknemer. Het ligt voor de hand dat daartegen weerstand bestaat. Versoepelen van het ontslagrecht betekent een grotere vrijheid voor werkgevers. Het versterkt hun machtspositie. Met andere woorden: hier klinkt een late nagalm van slavernij, lijfeigenschap en horigheid die in ons huidige loonstelsel nog steeds is te herkennen. Dezelfde tendens zien we eveneens bij de verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 of 67 jaar, die de periode van relatieve onvrijheid van werknemers verlengt. Dit gezichtspunt horen we zelden in het debat over deze vraagstukken.
    De tendentie van versterking van de machtspositie van de ??n over de ander (werkgever over werknemer) kan slechts worden doorbroken door een gezindheid van dienstbaarheid aan de ontwikkeling van mensen, ook als de wegen moeten scheiden door ontslag. Dit betekent niet versoepeling van het ontslagrecht zoals D?66 voorstelt, maar het faciliteren van het vinden van een nieuwe werkkring. Dit is mogelijk onder andere met behulp van outplacement en een omgevormde kantonrechtersformule met een vergoeding van daadwerkelijke overstapkosten, zoals (gedurende de benodigde tijd van het verkrijgen van een nieuwe baan) een tijdelijke gedifferentieerde suppletie op de WW door de werkgever, afhankelijkheid van de verwijtbaarheid van de kant van de werkgever, werknemer of beiden.

  2. @ Frans Wuijts:

    De huidige wetgeving komt uit een tijd dat de werkgever inderdaad veel meer macht had over een werknemer en deze goed beschermt moest worden. In deze tijd is dat veel minder het geval. Werknemers weten veel beter wat hun rechten zijn. Het is steeds meer een overeenkomst waar beiden een gelijkwaardige machtspositie hebben. Ik denk dat het goed is dat er kritisch wordt gekeken naar de huidige wetgeving.