Curator kan relatiebeding werknemers niet overdoen aan kopers

0

Een curator kan niet de rechten op nakoming van een relatiebeding in een contract overdoen aan de kopers van de activa van een failliet bedrijf. Er is geen contractuele relatie tussen de koper en de ex-werknemers van het failliete bedrijf.

De situatie

Een letselschadecorrespondente werkt bij een bedrijf dat op 1 december 2010 failliet gaat. De curator sluit de vestiging en de werkneemster wordt vrijgesteld van werk. Op 3 december wordt de werkneemster per brief ontslagen met de geldende opzegtermijn.
De activa van het bedrijf worden verkocht aan twee organisaties en een aantal werknemers mag in dienst treden bij de kopers. In de koopovereenkomst is opgenomen dat de curator zich zal inspannen om de werknemers niet niet betrokken zijn bij de doorstart, te houden aan de concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbedingen uit hun arbeidsovereenkomst. De curator verklaart ook dat hij, waar waar mogelijk, de koper in zijn plaats de zal stellen bij het uitoefenen van de rechten uit de bedingen.
De ex-werkneemster gaat niet mee over naar het nieuwe bedrijf. Ze start met een andere ex-collega een eigen letselschadepraktijk, in het pand van de voormalige werkgever. Ze heeft met de curator onderhandeld over de werking van het relatiebeding maar dat heeft niet tot overeenstemming geleid.

De vordering

De werkneemster vordert nu in een kort geding schorsing van het relatiebeding.

Het verweer

De curator geeft aan dat hij een hoge prijs heeft kunnen krijgen voor de activa van het failliete bedrijf juist doordat hij heeft toegezegd zich in te spannen voor het handhaven van de concurrentie- en andere bedingen van de ex-werknemers.

Het oordeel

De rechter maakt korte metten met de curator. Het bedrijf is door de verkoop van de activa een lege vennootschap geworden. De doorstart is gerealiseerd en de curator beheert geen bedrijfsdebiet meer. Omdat de curator niet is verschenen bij de rechtszaak is niet duidelijk geworden hoe lang de afhandeling van het faillissement nog zal duren. Volgens de rechter is het faillissement bijna afgerond. De curator heeft dan geen belang meer bij de handhaving van de bedingen.
De afspraak die de curator met de kopers heeft gemaakt, komt er eigenlijk op neer dat de kopers zich indirect beroepen op de bedingen terwijl ze geen contractuele relatie met de werknemers hebben. En dat is in strijd met het beginsel dat alleen een werkgever een beroep kan doen op het relatiebeding. De rechten uit het relatiebeding zijn niet van de curator overgegaan op de kopers.
Bij handhaving van het relatiebeding zou de de ex-werkneemster in vergelijking met de curator onbillijk worden benadeeld. Zeker gezien het feit dat de curator de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd. De rechter schorst werking van het relatiebeding met ingang van de volgende dag.

LJN BR6386
Kantonrechter Almelo
Relatiebeding na faillissement
Kort geding
30 augustus 2011

Door mr. Ingrid Kooiman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.