Contact via Linkedin is overtreding relatiebeding. Vergaand beding niet gematigd.

1

De uitspraak is veelvuldig in de pers geweest. Maar hoe zit het nu precies? Een uitgebreide uiteenzetting van de zaak waarin een ex-medewerker zijn relatiebeding overtrad door contact te hebben met een klant via Linkedin. Maar het relatiebeding was ook heel erg ruim en expliciet geformuleerd.

De situatie

Een werkgever en een sales director beëindigen de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden per 31 maart 2010. In de vaststellingsovereenkomst is een vergaand relatiebeding opgenomen. Volgens dit beding mag de ex-werknemer tot 31 maart 2011 als particulier, werknemer, ondernemer of in welke hoedanigheid dan ook geen direct of indirect contact – in de ruimste zin des woords – hebben met een vijftal bij naam genoemde leveranciers. Op een overtreding staat een boete van € 10.000.

Eerste rechtszaak wegens overtreding

In augustus 2010 wordt de ex-werknemer veroordeeld tot betaling van € 20.000 omdat hij het relatiebeding twee keer heeft overtreden. De kantonrechter oordeelde dat op grond van het relatiebeding elk contact met de benoemde leveranciers verboden is, ook als particulier.

Tweede rechtszaak

In december 2010 heeft de ex-werknemer contact per e-mail met een van de leveranciers over een offerte. Hij moest die mail wel sturen, zo voert hij aan, omdat er op dat moment niemand binnen het bedrijf aanwezig was die dat kon doen. De rechter accepteert dat niet als excuus en oordeelt dat het hier om een overtreding van het relatiebeding gaat.
De tweede kwestie is een lunch die wordt georganiseerd door het bedrijf waar de ex-werknemer nu in dienst is. Daar is een van de ‘verboden’ leveranciers de spreker. De ex-werknemer meldt zich aan voor de lunch – geen overtreding van het relatiebeding volgens de rechter – maar de ex-werkgever kan niet bewijzen dat de ex-werknemer de lunch ook echt heeft bijgewoond. De rechter oordeelt dat het daarom niet als een overtreding kan worden gekwalificeerd.

Nieuw linkedin-contact is overtreding relatiebeding
Een ander geval is het onderhouden van contact via Linkedin. Uit screenprints en een e-mail blijkt dat er tussen de ex-werknemer en een verboden relatie voor het eerst contact via Linkedin is gelegd in september 2010. De rechter is er kort over: het is daarmee een overtreding van het relatiebeding.

Zwaar relatiebeding matigen?

De rechter ziet geen reden om het relatiebeding te matigen. Het beding is vastgelegd op het moment dat alle relevante omstandigheden bekend waren, zoals de relaties, de duur van de arbeidsrelatie, de leeftijd van de vertrekkende werknemer et cetera. Beide partijen hebben willens en wetens dit beding afgesproken en konden de gevolgen overzien. Dat is anders als een relatiebeding wordt afgesproken aan het begin van een dienstverband.

Rol van de nieuwe werkgever

De nieuwe werkgever heeft aangegeven dat ook zij het relatiebeding zal respecteren “voor zover dit binnen haar invloedssfeer ligt.” Dat heeft niet als gevolg dat die werkgever er voor moet zorgen dat de ex-werknemer geen contact heeft met die relaties. De toezegging is alleen maar een inspanningsverplichting en geen grondslag voor een vordering wegens onrechtmatige daad.

Zie ook:
> LinkedIn-contact in strijd met relatiebeding

LJN BP8592*
Rechtbank Arnhem
Kort geding
Relatiebeding
08 maart 2011

*De uitspraak is om een onbekende reden verwijderd van de site www.rechtspraak.nl.

Door mr. Ingrid Kooijman 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Ik zocht deze uitspraak al maar kon hem niet vinden op rechtspraak.nl. Fijn dat de kopie hier staat. Een prima uitspraak trouwens, dit soort bedingen zijn erg belangrijk voor werkgevers en ondernemers.