Concurrentiebeding

2

Werkgever en werknemer kunnen in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opnemen. Het is namelijk mogelijk dat de werknemer, na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, bij de concurrent gaat werken.

De werkgever zal het aantal mogelijkheden waar de werknemer na afloop van het dienstverband werkzaam kan zijn, willen beperken. Als de partijen een concurrentiebeding (ook wel een non-concurrentiebeding genoemd) in de arbeidsovereenkomst opnemen, moeten ze daarin precies omschrijven welke werkzaamheden de werknemer niet mag verrichten. Daarnaast moeten ze omschrijven in welk gebied het beding geldt en voor hoelang.

Een concurrentiebeding is alleen maar geldig, als dit beding overeengekomen is met een werknemer die ouder is dan 18 jaar en schriftelijk in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Een verwijzing naar een cao of bedrijfsreglement is onvoldoende.

Boete

In de arbeidsovereenkomst kan opgenomen worden dat bij overtreding van het concurrentiebeding de ex-werknemer een boete of schadeloosstelling moet voldoen.

Vervallen van concurrentiebeding

Is de werknemer in strijd met de ontslagregels ontslagen, dan vervalt het concurrentiebeding. De rechter kan altijd bepalen dat het beding geheel of gedeeltelijk niet geldig is. De rechter ziet er op toe dat het beding billijk is.

Andere functie

Indien de werknemer binnen het bedrijf een geheel andere functie krijgt, dan moet een nieuw concurrentiebeding worden overeengekomen.

Jurisprudentie over het concurrentiebeding

> Lagere boete concurrentiebeding door positieverbetering
> Relatiebeding is geen concurrentiebeding
> Werking concurrentiebeding bij schadeplichtig ontslag werkgever
> Werknemer wil af van verplichtingen concurrentiebeding
> Schending van concurrentiebeding door wervingsactiviteiten
> Verwijzing naar concurrentiebeding voldoende voor schriftelijkheidseis

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Op arbeidsrechtgids (www en nl er even achter zetten) staat ook veel informatie over een concurrentiebeding! Aanrader