Concurrentiebeding wordt aangemerkt als relatiebeding

0

Een werkgever houdt zijn oud-werknemer aan het gesloten concurrentiebeding
omdat de werknemer werkzaamheden heeft verricht voor een cliënt van werkgever.
Het beding wordt door de werkgever aangemerkt als een relatiebeding. Werknemer
is het daar niet mee eens.

Werknemer was sinds 17 april 1998 in dienst bij A&A Accountants en Adviseurs B.V. Per 1 november 2007 is de arbeidsovereenkomst op verzoek van werknemer beëindigd. In de arbeidsovereenkomst was een onderdeel genaamd ‘Verklaring betreffende konkurrentiebeding ‘, welke was gedateerd op 7 september 1998.

Werkgever stelt dat werknemer het overeengekomen concurrentiebeding, welke wordt aangemerkt als een relatiebeding heeft geschonden, nu hij bij een concurrerend accountants en advieskantoor is gaan werken.

Werknemer heeft namelijk werkzaamheden verricht voor een cliënt van werkgever. Werkgever vordert daarom een verbod op het onderhouden van contact met cliënten van werkgever op straffe van een dwangsom van € 4.537,80. Werknemer stelt dat het relatiebeding nietig is, aangezien volgens de letterlijke bewoording er geen relatiebeding is gesloten. Daarnaast stelt werknemer dat hij niet in strijd heeft gehandeld met het relatiebeding.

Uitspraak

De kantonrechter oordeelt dat het tussen partijen gesloten beding, de strekking van hetgeen tussen partijen is overeengekomen duidelijk is verwoord. Uit de tekst blijkt ondubbelzinnig dat partijen een relatiebeding zijn overeengekomen. Het relatiebeding op zich is niet door partijen ter discussie gesteld, waardoor van de geldigheid van het beding zal worden uitgegaan.

Werknemer heeft niet weersproken dat de handeling onrechtmatig was. Daarmee is de kantonrechter van oordeel dat werknemer in strijd met het relatiebeding heeft gehandeld. Wel is de kantonrechter van oordeel dat de gepleegde overtreding van het relatiebeding van een dusdanige geringe importantie is dat de gevorderde boete buiten proportioneel is. Het belang van werkgever afgezet tegen de aard van de overtreding matigt de kantonrechter de boete tot een bedrag van € 400,-.

De kantonrechter oordeelt dat werkgever geen belang heeft bij een verbod op het onderhouden/zoeken van contacten met cliënten van werkgever.

Bron: LJN BD1462

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.