Concurrentiebeding ook geldig na omzetting contract

0

Een concurrentiebeding blijft gelden, ook na het omzetten van een tijdelijk naar een vast contract, oordeelde het hof Amsterdam. Het was geen ingrijpende wijziging van de arbeidsvoorwaarden of een nieuwe arbeidsovereenkomst.

De situatie
Een werknemer bij een makelaarskantoor heeft eerst een tijdelijk contract tot 1 augustus 2007. Dat contract wordt voor onbepaalde tijd verlengd. De werkgever heeft dat op 10 september schriftelijk bevestigd. In het tijdelijke contract was een concurrentiebeding opgenomen dat de werknemer verbood om te gaan werken bij makelaars in 3 gemeenten in de buurt.
Na opzegging door de werknemer, heeft de werkgever met succes in een kort geding nakoming van het concurrentiebeding gevorderd.

De vordering
De werknemer gaat in hoger beroep. Hij meent dat het concurrentiebeding niet meer geldig is omdat het niet opnieuw is overeengekomen bij de omzetting van het tijdelijke naar het vaste contract. Zo’n omzetting van tijdelijk naar vast is een ingrijpende wijziging van de arbeidsvoorwaarde, waardoor de arbeidsovereenkomst wijzigt en dus het concurrentiebeding opnieuw moeten worden afgesproken.

Het oordeel
Het hof is het niet met de werknemer eens. Het hof vindt het aannemelijk dat er pas na 1 augustus 2007 is gesproken over een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Die afspraak is op 10 september schriftelijk bevestigd.
De werkgever heeft de overeenkomst voor de 1e augustus niet expliciet beëindigd en heeft ook voor die datum niet gesproken over wijziging of aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. Het hof oordeelt dat alleen een omzetting van tijdelijk naar vast geen ingrijpende wijziging is en dat daarom het concurrentiebeding niet opnieuw hoefde te worden afgesproken en vastgelegd.
Het hof volgt hiermee de lijn van het Hof Leeuwarden: alleen als er sprake is van een gewijzigde arbeidsovereenkomst moet het concurrentiebeding opnieuw worden vastgelegd.

Andere rechtspraak
De rechtspraak oordeelt verschillend over de geldigheid van een concurrentiebeding na een contractswijziging. Er wordt onder andere gekeken naar:
? Zijn de arbeidsvoorwaarden (ingrijpend) gewijzigd?
? Is het concurrentiebeding zwaarder gaan drukken door de omzetting?
? Is er een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand gekomen?

Schriftelijkheidsvereiste
Eerder oordeelden rechters ook dat het schriftelijkheidsvereiste een meer explicite verwijzing naar het eerder overeengekomen concurrentiebeding vereist dan de standaardformulering dat de overeenkomst tegen ongewijzigde voorwaarden wordt voortgezet. Soms geeft de letterlijke tekst van een overeenkomst voor de rechter de doorslag. Een overeenkomst waarin stond: “op de vroegere arbeidsvoorwaarde wederom te zijn aangegaan.” beschouwde de rechter als een nieuwe arbeidsovereenkomst waarin dan ook het concurrentiebeding opnieuw moet worden afgesproken.

JAR 2011/149
Hof Amsterdam
Concurrentiebeding na omzetting contract
Hoger beroep
25 januari 2011
 

Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.