Concurrentiebeding bij contractwijziging altijd opnieuw vastleggen

0

Bij een verlening of omzetting van een arbeidsovereenkomst is het niet voldoende om een standaard zinnetje op te nemen dat de voorwaarden uit de vorige arbeidsovereenkomst van toepassing blijven. Omdat een concurrentiebeding meestal niet onderhandelbaar is, moet het schriftelijk in elke arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

De situatie

Een vertegenwoordiger krijgt een tijdelijk contract voor 6 maanden met een concurrentiebeding. Na een verlenging van nog eens 6 maanden wordt het contract omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De verlenging en de omzetting naar het vaste contract werden per brief bevestigd. In de brief stond onder meer: “Voor de goede orde wijzen wij u erop dat hetgeen is overeengekomen in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst van 28 februari 2007, onverminderd van kracht blijft, met uitzondering van de artikelen 2 en 3, respectievelijk datum van ingang/duur van de overeenkomst en proeftijd.” Beide brieven zijn door de werknemer voor akkoord getekend.
Als de werknemer het aanbod krijgt van een concurrent om daar als vestigingsmanager te komen werken, wint hij juridisch advies in over de geldigheid van het concurrentiebeding. Hij laat zijn werkgever weten dat hij niet gebonden is aan het beding. De werkgever is het daar niet mee eens en laat weten de werknemer aan zijn concurrentiebeding te houden, niet om lastig te doen, maar in het belang van het bedrijf.

De vordering

In een kort geding vordert de werknemer dat de de werkgever hem niet mag verbieden om in dienst te treden bij de concurrent.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat het concurrentiebeding inderdaad niet meer geldt. Zowel de verlenging als de omzetting naar een vast contract zijn in feite nieuwe contracten. Bij beide veranderingen is er geen enkele verwijzing naar het concurrentiebeding geweest.
De rechter gaat uitgebreid in op de achterstandspositie die de werknemer meestal heeft op de werkgever. Het concurrentiebeding komt meestal niet tot stand door onderhandelen en het zijn  meestal standaardbedingen in de arbeidsovereenkomst die door de werkgever eenzijdig worden opgelegd. Het niet willen tekenen van zo’n arbeidsovereenkomst standaard concurrentiebeding heeft bijna altijd tot gevolg dat er dan geen arbeidsovereenkomst tot stand komt. Daarom mag er op zijn minst verwacht worden dat de werkgever zich netjes aan alle voorwaarden voor de geldigheid van die bedingen houdt.
Daarnaast belemmert het beding de werknemer nogal in zijn vrije keuze van arbeid: hij wordt min of meer gedwongen een beding te tekenen waarvan hij de consequenties nauwelijks kan overzien. Het beding wordt pas actueel op het moment dat de werknemer geconfronteerd wordt met de werking van dat beding. Ook dat is een reden waarom van de werkgever de werknemer duidelijk moet laten weten wat hij tekent. Bij de twijfel daarover, zoals in dit geval, wordt daarom meestal in het voordeel van de werknemer beslist.

LJN BP2173
Kantonrechter Almelo
Schriftelijkheidsvereiste concurrentiebeding
Kort geding
25 januari 2011

Door mr. Ingrid Kooijman 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.