Concurrentie- en relatiebeding, zorgvuldig formuleren

1

In twee recente uitspraken heeft de kantonrechter laten zien dat het van belang is een concurrentie-en/of relatiebeding zorgvuldig te formuleren.

In een uitspraak van de kantonrechter Zwolle van 28 november 2006 ging het om een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst dat als volgt was geformuleerd:

‘Werknemer bindt zich gedurende een periode van een jaar na het einde van het dienstverband – ongeacht de wijze waarop deze is geëindigd – in enigerlei vorm werkzaam of betrokken te zijn bij ondernemingen van cliënten of relaties van werkgever’.

Duidelijk is dat de werkgever heeft verzuimd het woordje ‘niet’ in het concurrentiebeding op te nemen. Een letterlijke lezing van het beding legt de werknemer geen strobreed in de weg om bij cliënten of relaties van de werkgever in dienst te treden.

Overtreding van concurrentiebeding

Wanneer de werknemer op zeker moment bij een relatie van de werkgever in dienst treedt, vordert de werkgever schadevergoeding wegens overtreding van het concurrentiebeding. De werkgever voert aan dat er sprake is van een kennelijke verschrijving, maar dat de bedoeling van partijen volstrekt duidelijk is: werknemer mag gedurende een jaar niet betrokken of werkzaam zijn bij cliënten of relaties van de werkgever.

De kantonrechter volgt dit verweer van de werkgever niet. In art. 7:653 van het Burgerlijk Wetboek staat dat een concurrentiebeding schriftelijk overeengekomen moet worden. Dit is ter bescherming van de werknemer. Die weet daarmee precies waaraan hij is gebonden.

In deze schriftelijkheidseis ligt naar het oordeel van de kantonrechter besloten dat de inhoud van de tekst bepalend is voor de reikwijdte van het beding. Er is geen plaats voor een ambtshalve aanvulling van de tekst ten nadele van de werknemer.

De verschrijving komt voor rekening van de werkgever. Zijn vordering tot schadevergoeding wordt afgewezen en de werknemer is vrij in dienst te treden waar hij wil.

Relatiebeding

In de zaak van de kantonrechter te Dordrecht van 16 mei 2007 gaat het om een relatiebeding. Dit beding luidt als volgt: ‘Het is werknemer evenmin toegestaan om gedurende een periode van 36 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst op enige wijze direct of indirect, zakelijke betrekkingen te hebben met (voormalige) relaties van werkgeefster, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgeefster’.

De werknemer, een hypotheekadviseur, treedt uit dienst en gaat voor zichzelf beginnen, eveneens op het gebied van hypotheken. Rond Kerstmis stuurt hij uit zakelijke overwegingen naar (tenminste) drie relaties van zijn ex-werkgever een kerstkaart.

De werkgever vordert dat de werknemer het onderhouden van zakelijke betrekkingen met zijn (voormalige) relaties zal staken en gestaakt zal houden.

De kantonrechter overweegt het volgende: ‘Werknemer stelt dat hij met geen enkele relatie van ex-werkgever een zakelijke betrekking heeft, slechts gezegd kan worden dat werknemer door het aanschrijven van relaties beoogd heeft zakelijke relaties aan te gaan. Beogen is echter iets anders dan het aangaan van zakelijke relaties. Gelet op de formulering van het relatiebeding ziet het slechts op het aangaan van zakelijke relaties van ex-werkgever en niet op het benaderen ervan (…)’. Een subtiel maar beslissend verschil.

De rechtspraak laat ook beslissingen zien die anders uitvallen, maar het is niet verstandig daarop te gokken. Als een werkgever wil voorkomen dat ex-werknemers zijn relaties benaderen verdient het aanbeveling dat expliciet in het relatiebeding op te nemen.

Relatiebeding is geen concurrentiebeding

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Geen sterke uitspraak.
    Het voorbereiden van een moord wordt immers ook bestraft.
    Het aanschrijven van relaties is een zakelijke actie, ook al is het slechts beogen.
    Slechte toepassing van het recht.