Concurrentie- en relatiebeding gematigd wegens kort contract

0

Een werknemer die ontslag neemt, moet zich houden aan het concurrentiebeding. Maar de rechter ziet wel redenen om de werking te matigen tot dezelfde periode als het contract heeft geduurd: 5 maanden.

De situatie

De werknemer is op 9 maart 2009 voor een periode van één jaar als wijnadviseur in dienst getreden bij de werkgever. In de arbeidsovereenkomst is een concurrentie- en relatiebeding opgenomen.

Op 5 maart 2010 wordt de arbeidsovereenkomst, inclusief het concurrentie- en relatiebeding, opnieuw voor één jaar overeengekomen, maar dan tegen 30% minder salaris.

Op 15 augustus 2010 stuurt de wijnadviseur zijn werkgever een e-mail waarin hij aangeeft dat hij de arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk wil beëindigen. Hij heeft per 15 september een baan aangeboden gekregen als regiomanager bij een ander wijnbedrijf. De werkgever reageert op 19 augustus 2010 per e-mail en geeft aan dat de arbeidsovereenkomst per direct ëindigt, omdat de werknemer al teveel vakantiedagen heeft opgenomen. Ook wijst de werkgever op het concurrentie- en relatiebeding.

De werknemer gaat niet akkoord met de uitdiensttreding per direct op 19 augustus 2010. Hij verwijst naar de wettelijk opzegtermijn van één maand en zegt tot 15 september 2010  in dienst te willen blijven.

De vordering

In een kort geding vraagt de werknemer de rechter de werking van het concurrentie- en relatiebeding te schorsen of te matigen. Omdat de werkgever zich niet heeft gehouden aan de wettelijke opzegtermijn is er sprake van een schadeplichtig beëindiging en kan de werkgever zich niet meer  beroepen op het concurrentie- en relatiebeding (artikel 7:653 lid 3 BW).

Het oordeel

De kantonrechter wil het concurrentie- en relatiebeding niet in zijn geheel schorsen maar wel beperken tot vijf maanden.

Het initiatief voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is van de werknemer uitgegaan. Die  is daarbij, door niet tegen het einde van de maand op te zeggen, van een onjuiste opzegtermijn uitgegaan. Doordat ook de werkgever van deze onjuiste termijn is uitgegaan is het ontslag onregelmatig, maar het is geen schadeplichtige beëindiging. Het concurrentie- en relatiebeding blijft daarom gewoon geldig.

Maar de kantonrechter ziet wel redenen om de werking van twee jaar te matigen. Daarbij heeft de kantonrechter vooral rekening gehouden met de leeftijd (50) van de werknemer en het feit dat die er financieel aanmerkelijk op vooruit kan gaan bij zijn nieuwe werkgever. Daarnaast heeft de werkgever niet geïnvesteerd in een opleiding voor de werknemer en heeft de werknemer maar een korte periode van het tweede arbeidscontract gewerkt. De tweede arbeidsovereenkomst is ook geen verlenging van de vorige overeenkomst omdat het salaris aanzienlijk lager lag.

Het concurrentie- en relatiebeding wordt gematigd tot vijf maanden: net zo lang als de werknemer voor de werkgever op zijn tweede contract heeft gewerkt.

LJN BO3261
Kantonrechter Almelo
Schadeplichtig ontslag artikel 7:673 lid 3 BW
Kort geding
4 november 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.