Compensatie transitievergoeding voor mkb’ers op komst

0

Een winkel met sportkleding moet dicht omdat de eigenaar ernstig ziek is en geen vervanger heeft. De twee medewerkers hebben recht op een transitievergoeding. Een financiële aderlating voor de eigenaar, maar vanaf 2021 krijgen mkb’ers die moeten stoppen compensatie.

De regeling is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die eind mei is aangenomen door de Eerste Kamer. De maatregelen moeten de verschillen tussen vast en flexwerk verkleinen. Hierdoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen een vast contract aan te bieden.

Als een bedrijf wordt opgeheven wegens pensionering, ziekte of overlijden, moet de eigenaar voor de medewerkers een ontslagvergunning aanvragen. Kent UWV die toe, dan heeft het personeel recht op een transitievergoeding. Vooral voor mkb’ers is de kans op financiële problemen groot als ze dit bedrag in één keer aan alle werknemers moeten betalen. Ze moeten daar soms zelfs hun spaargeld of pensioenvoorziening voor aanspreken. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedraagt de gemiddelde transitievergoeding per werknemer 5000 euro.

Aan de compensatie van de transitievergoeding zijn voorwaarden verbonden:

  • Er moet sprake zijn van het vervallen van arbeidsplaatsen door de beëindiging van de onderneming.
  • De werkgever moet maximaal 25 werknemers in dienst hebben.
  • De werkgever moet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of zo ziek zijn dat hij zijn bedrijf niet kan voortzetten.
  • In het geval van overlijden moet de werkgever de aanvraag voor compensatie al eerder bij UWV hebben ingediend. De erfgenamen kunnen de aanvraag niet doen.

Compensatie

Om misbruik van de compensatieregeling te voorkomen, zijn er ook voorwaarden opgesteld. Een UWV-arts moet ernstige ziekte bijvoorbeeld vaststellen na advisering van een bedrijfsarts.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat Nederland in 2017 naar schatting 300 duizend ondernemingen had met minder dan 25 werknemers. Jaarlijks stoppen gemiddeld 800 kleine bedrijven wegens pensionering. Het aantal dat ophoudt vanwege ziekte is minder goed na te gaan. Naar schatting gaat het jaarlijks om circa 600 ondernemingen.

Op grond van deze gegevens is de verwachting van het ministerie dat ongeveer 1.400 werkgevers jaarlijks een aanvraag voor compensatie van de verstrekte transitievergoedingen indienen bij  UWV. De totale te compenseren transitievergoeding komt volgens het departement op een kleine 30 miljoen euro.

Lees ook:

Dit is de status van de Wet arbeidsmarkt in balans

Ontwerpbesluit compensatie transitievergoeding

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.