Bij liefde op het werk rekening houden met ontslag

0

De arbeidsovereenkomst van een werkneemster wordt ontbonden omdat haar echtgenoot een sterk concurrerende onderneming is gestart. Omdat de werkgever al diverse klanten is kwijtgeraakt, weegt zijn belang zwaarder dan het belang van de werkneemster.

De situatie en de vordering

Een merkengemachtigde komt in dienst bij een door haar echtgenoot opgericht merkenbureau.
De onderneming wordt in 2008 verkocht. De echtgenoot wil in 2010 de onderneming terugkopen, maar de onderhandelingen lopen stuk. In 2011 begint hij een concurrerende onderneming. De werkgever van de vrouw is al de grootste klant en nog een aantal andere klanten kwijtgeraakt aan de nieuwe onderneming. Als in maart 2011 duidelijk wordt dat de nieuwe onderneming echt een grote concurrent is, stelt de werkgever de werkneemster op non-actief.
Nu verzoekt de werkgever de rechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een vergoeding van € 10.000. De werkgever is bang voor verlies van bedrijfsgevoelige informatie en het kwijtraken van nog meer klanten.

Het verweer

De werkneemster vraagt zich af waarom de activiteiten van haar echtgenoot nu opeens een probleem zijn. Er is steeds openlijk over gesproken en de werkgever heeft niet eerder aangegeven dat hij niet kon leven met de situatie. Als de arbeidsovereenkomst toch wordt ontbonden wil ze een vergoeding van € 50.000, gebaseerd op correctiefactor C=2.

Het oordeel

De rechter stelt dat de onderneming van de echtgenoot een rechtstreekse concurrent is van de werkgever. De rechter vindt het redelijk dat de werkgever de echtgenote niet langer in zijn bedrijf wil houden omdat hij simpelweg het risico niet wil en kan nemen dat er gevoelige informatie bij de concurrent terechtkomt.

Vergoeding

De rechter stelt dat er bij liefde op het werk terughoudend moet worden geoordeeld door rechters. Liefde laat zich moeilijk beoordelen en meestal heeft de rechter maar beperkte informatie. Daarom moet worden uitgegaan van een neutrale correctiefactor C=1. In dit geval is er reden voor een lagere C-factor. De werkneemster wist dat de combinatie liefde en werk tot problemen kon leiden. Eerder heeft zij al een kort geding hierover meegemaakt. Het stond haar uiteraard vrij om bij haar echtgenoot in dienst te treden maar de rechter wil niet het hele risico van de ontbinding voor rekening van de werkgever laten komen. De werkgever valt ook wel wat te verwijten: die is niet erg zorgvuldig geweest bij de op non-actiefstelling.

De uitkomst

De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent de werkneemster een vergoeding toe van € 20.000.

LJN BT8654
Kantonrechter Amsterdam
Ontbinding
Eerste aanleg
30 mei 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.