Beleidsvrijheid werkgever bij naleving concurrentiebeding

0

Een concurrentiebeding kan door de rechter worden beperkt of vernietigd
als het beding de werknemer ‘onbillijk’ benadeelt. Die onbillijkheid kan gelegen
zijn in het feit dat een beding te ruim is geformuleerd. Bijvoorbeeld door de
regio waarin de werknemer niet aan de slag mag te groot te definiëren of door de
periode waarin de werknemer niet aan de slag mag bij een concurrent te lang te
maken. In de uitspraak hieronder zag de kantonrechter geen aanleiding om in te
grijpen.

De situatie

Een netwerkspecialist zegt in de loop van augustus zijn baan op. Zijn arbeidsovereenkomst bevat een concurrentiebeding, een geheimhoudingsbeding en een relatiebeding. Werkgever ISL automatisering bevestigt de opzegging en wijst de werknemer nog op zijn concurrentie- en relatiebeding.  De werkgever geeft ook aan  niet akkoord te gaan met en indiensttreding bij concurrent Insign.it. Het blijkt dat de werknemer begin augustus al een arbeidsovereenkomst met dit bedrijf heeft gesloten.

De vraag

De netwerkspecialist vraagt de kantonrechter te bepalen dat hij wel in dienst mag treden bij Insign.it, dat het concurrentiebeding wordt vernietigd of gematigd en dat hij een vergoeding krijgt van ruim 3000 euro per maand voor zo lang het concurrentiebeding hem beperkt. Hij voert aan dat hij het concurrentiebeding onder dwang heeft moeten tekenen, dat het disproportioneel is en dat het een aantasting is van zijn vrije arbeidskeuze. Hij vindt ook dat het belang van zijn oude werkgever voldoende wordt gewaarborgd door het relatiebeding.

Het oordeel

De kantonrechter vindt het niet onredelijk van ISL om de netwerkspecialist aan zijn concurrentiebeding te houden. Hij is het met ISL eens dat het relatie- en het geheimhoudingsbeding haar belangen niet genoeg beschermen. Indesign.it is een rechtstreekse concurrent van ISL. ISL wil vooral het wegvloeien van kennis naar de Indesign.it voorkomen omdat in het verleden al regelmatig gebeurd is.

De kantonrechter is ook van mening dat er geen sprake is geweest van druk om het beding te tekenen. Destijds had de ex-werknemer gezien zijn privé-situatie weliswaar groot belang bij het tekenen van de arbeidsovereenkomst, maar dat kan niet niet tegen ISL aangevoerd worden. Het beding is ook geen aantasting van de vrije arbeidskeuze of een aanleiding om een vergoeding toe te kennen. Dat zou het wel kunnen zijn als  de werknemer door het beding nergens anders aan de slag zou kunnen. Maar dat is hier niet aangetoond.

Belangrijk punt uit dit arrest is dat het feit dat de werkgever zich eerder soepeler heeft opgesteld bij de naleving van een concurrentiebeding bij de overstap van andere werknemers volgens de kantonrechter geen reden is voor vernietiging of beperking van het beding. Het valt onder de beleidsvrijheid van de werkgever om van geval tot geval te bekijken hoe strikt hij de naleving van het beding vereist.

Bron: LJN BG5204
Kanton Rechtbanl Roermond
Datum: 25-11-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.