Belangen werkgever bij ploegendiensten wegen zwaarder

0

De wensen van werknemers bij het aanvragen van arbeijdstijdverkorting,
kunnen soms botsen met het belang van de werkgever bij het indelen van de
werkroosters. Zo ook in dit geval.

Werknemer is sinds 1 november 1999 voor onbepaalde tijd in dienst voor 33 uur per week als operator in ploegendienst bij NXP. In de periode van 6 augustus 2004 tot 9 november 2007 heeft werknemer ouderschapsverlof voor gemiddeld 3,14 uur per week. Dit hield in dat werknemer op vrijdag uiterlijk om 17.30 uur naar huis kon om voor zijn zoontje te zorgen, aangezien zijn partner in een winkel werkt waar zij op vrijdagavond moet werken.

Bij brief van 22 juli 2006 verzocht werknemer om arbeidsduurverkorting met ingang van 1 december 2007 tot 29,86 uren per week, waarbij hij verzocht de nachtdiensten op vrijdag vrij te zijn en de middagdienst op vrijdag om 17.30 uur te eindigen.

Werkgever gaat akkoord met de gevraagde arbeidsduurverkorting, maar deelt ook mede dat de gewenste spreiding van de uren over het werkrooster onacceptabel is, omdat dit niet in het ploegenrooster past.

Nu vordert werknemer dat de kantonrechter zal veroordelen hem zo spoedig mogelijk toe te laten tot het verrichten van zijn werkzaamheden voor gemiddeld 29,86 uur per week, waarbij zijn dienst op vrijdag uiterlijk om 17.30 uur eindigt. Werkgever stelt dat het niet mogelijk is om de ploegen zo in te delen dat werknemer op vrijdag altijd na 17.30 vrij is.

Uitspraak

De kantonrechter oordeelt dat werkgever haar belang bij vasthouden aan haar beleid ten aanzien van parttime werkenden en het niet toestaan van de urenspreiding zoals werknemer dat wenst, voldoende aannemelijk heeft gemaakt.

De kantonrechter is van oordeel dat werknemer onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat er geen alternatieven zijn voor zijn probleem betreffende de opvang van zijn zoontje. Daarnaast komt dat een werknemer binnen NXP de mogelijkheid heeft om op vrijdag vrij te nemen, voor zover dat past binnen de organisatie, evenwel niet structureel. Dit laat werknemer dus de mogelijkheid de vrijdag vrij te krijgen.

De kantonrechter oordeelt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de belangen van werknemer moeten wijken voor die van de werkgever.

Bron: JAR 2008/121

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.