Beëindigen loonkostensubsidie geen geldige ontbindende voorwaarde

0

Ontbindende voorwaarden zijn zelden rechtsgeldig en ze mogen in principe niet in strijd zijn het gesloten stelsel van het ontslagrecht. Maar als de arbeidsovereenkomst inhoudsloos wordt, kan dat toch een reden zijn voor het accepteren van die ontbindende voorwaarde. Het beëindigen van een loonkostensubsidie door de overheid is geen rechtsgeldige ontbindende voorwaarde.

De situatie

Een werkneemster is sinds 2000 in dienst bij de HTM op basis van de ID-regeling. In haar arbeidsovereenkomst staat een ontbindende voorwaarden die inhoudt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt als de overheid de ID-regeling vermindert of beëindigt. En zo geschiedde: de regeling verdween per 1 januari 2009. De werkgever vroeg daarom in 2008 bij het CWI alvast een ontslagvergunning voor zover vereist, maar die werd geweigerd. Toch stopt de werkgever op 1 januari 2009 met het betalen van het salaris.
In februari 2009 ontbindt de kantonrechter – op verzoek van de werkgever – de arbeidsovereenkomst voor zover die nog bestaat per 12 maart 2009.

De vordering

De werkneemster gaat in hoger beroep. Ze wil dat het hof voor recht verklaart dat de ontbindende voorwaarde nietig is en dat de arbeidsovereenkomst dus niet op 1 januari 2009 is geëindigd. Daarnaast vordert ze loondoorbetaling tot 12 maart, de datum waarop de arbeidsovereenkomst is ontbonden.

Het oordeel

Het hof verklaart dat de ontbindende voorwaarde nietig is en wijst de loonvordering toe.
In eerdere rechtspraak van de Hoge Raad is bepaald dat een ontbindende voorwaarde geldig kan zijn als door het intreden ervan de arbeidsovereenkomst volstrekt inhoudsloos wordt en het intreden niet door de werkgever is veroorzaakt. Dat is hier niet het geval. De werkneemster kon zonder de subsidie gewoon haar werk blijven doen. Door het wegvallen van de subsidie was er hooguit een bedrijfseconomische reden voor een ontbinding.
De werkgever voert nog aan dat er sprake was van een overeenkomst voor betrekkelijke bepaalde tijd maar daarin gaat het hof niet mee. De voorwaarde was niet een ‘zekere gebeurtenis’ die zich zou voordoen.

Zie ook: Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst is geldig

LJN BP6836
Hof Den Haag
Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst
Hoger beroep
01 maart 2011

Door mr. Ingrid Kooiman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.