Arbeidsverleden niet gemeld: vast contract?

1

Een werknemer meldt zijn arbeidsverleden niet aan uitzendorganisatie. Wel of geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Een inlener vult het inschrijfformulier voor de inschrijving bij de payroll organisatie voor de werknemer in. Op het formulier staat niet dat de werknemer eerder bij de inlener gewerkt heeft. De werknemer tekent het, zonder het te lezen. Volgens de rechter is dit niet het verstrekken van onjuiste informatie. De werknemer moet nu nog bewijzen dat hij eerder in dienst is geweest. Als hem dat lukt, heeft hij waarschijnlijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de wacht gesleept.

De situatie

Een kok is op een serie tijdelijke contracten in dienst van een payroll organisatie. Het bedrijf waaraan hij is uitgeleend, heeft hem geselecteerd en ingeschreven bij de payroll organisatie. Het inschrijfformulier is door het bedrijf ingevuld en daarna, zonder het te lezen, ondertekend door de kok. Op het formulier was niet vermeld dat de kok al eerder voor het bedrijf had gewerkt. Het laatste tijdelijke contract eindigde op 31 december 2008. De werknemer was op dat moment arbeidsongeschikt en de payroll organisatie heeft het salaris doorbetaald tot hij weer arbeidsgeschikt was (9 februari 2009). Ook heeft de payroll organisatie de kok een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden. De kok heeft dit aanbod afgewezen.

De vordering

De werknemer eist onder andere een verklaring voor recht dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voortduurt.

Het oordeel

Er zijn hier twee dingen van belang: heeft de werknemer eerder bij het bedrijf heeft gewerkt? En wat de gevolgen zijn van het niet vermelden van dat eerdere dienstverband? De kok had – volgens de cao – op het inschrijfformulier zijn arbeidsverleden moeten invullen. Maar de payroll organisatie had nadrukkelijker navraag moeten doen naar het arbeidsverleden, omdat de bepaling in de cao in haar belang is. Op grond van de cao voor uitzendkrachten en de Payroll ondernemingen cao ontstaat er namelijk in het geval van een keten van tijdelijke overeenkomsten, geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als de organisatie die situatie niet had kunnen voorzien doordat de werknemer onjuiste informatie verstrekt over zijn arbeidsverleden. De kok heeft volgens de rechter niet meer gedaan dan iets getekend dat hij niet goed heeft gelezen. Dit verwijt valt niet onder de reikwijdte van het artikel uit de uitzend cao.

Omdat de werknemer zijn eerdere dienstverband niet heeft aangetoond, houdt de rechter de beslissing aan. Hij geeft de werknemer krijgt de kans om dat alsnog te bewijzen. Als hij daar in slaagt, ziet het er naar uit dat hij gelijk krijgt en een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft.

Bron: LJN BJ3883
Rechtbank Amsterdam
Procedure: eerste aanleg – enkelvoudig
Datum: 07 juni 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Als je eerst via het uitzendbureau hebt gewerkt, toen in dienst bent gekomen van dat zelfde bedrijf, hierna een contractverlening hebt gekregen en nu weer via het uitzendbureau werkt maar dit allemaal voor het zelfde bedrijf is dit dan wettelijk gezien ook een contract voor onbepaalde tijd?? Alle contracten hebben elkaar opgevolgt zonder onderbreking e.d.