Arbeidsovereenkomst wegens dwaling vernietigen mag

0

Een arbeidsovereenkomst kan wegens dwaling vernietigd worden, als de arbeidsovereenkomst door de reden van de dwaling nutteloos is geworden en als er met de vernietiging geen opzegverbod wordt omzeild.

De situatie

Een taxichauffeur heeft een tijdelijk contract als zij in december 2008 een TIA (voorbijgaande beroerte) krijgt. Zij meldt dit niet aan de werkgever. In augustus 2009 krijgt ze een contract voor onbepaalde tijd. In januari 2010 valt de werkneemster uit vanwege rugklachten. Kort daarop verneemt de werkgever uit een rapportage van de bedrijfsarts dat de werkneemster een TIA heeft gehad. De werkgever vernietigt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd buitengerechtelijk met een beroep op dwaling. Mensen die een TIA hebben gehad mogen op grond van de Wegenverkeerswet 5 jaar lang niet beroepsmatig mensen vervoeren.

De vordering

De werkneemster is het niet eens met de vernietiging en vordert bij de kantonrechter loondoorbetaling en start van haar re-integratie.

Het oordeel

De kantonrechter stelt dat vernietiging van een arbeidsovereenkomst wegens dwaling in principe mogelijk is maar dan moet er wel aan twee voorwaarden zijn voldaan. Allereerst moet na de ontdekking van de dwaling een situatie ontstaan waardoor de arbeidsovereenkomst nutteloos is geworden en ten tweede mag de vernietiging niet leiden tot een omzeiling van een opzegverbod. De kantonrechter verwijst hierbij naar 2 arresten van de Hoge Raad. Die gaan weliswaar over ontbindende voorwaarden in een arbeidsovereenkomst maar hebben een parallel met dwaling. Aan de eerste voorwaarde is voldaan: het contract voor onbepaalde tijd zou leiden tot een zinloze situatie omdat de werkneemster niet mag rijden. De werkgever zou de tijdelijke overeenkomst nooit verlengd hebben en de arbeidsrelatie zou na het einde van het laatste contract beëindigd zijn.

Aan de tweede voorwaarde is niet voldaan volgens de kantonrechter. Op het moment dat de werkgever de beslissing nam om de overeenkomst wegens dwaling te vernietigen, was de werkneemster ziek en was er dus sprake van een opzegverbod. Het beroep op dwaling is in strijd met de bescherming die het gesloten stelsel van het ontslagrecht aan werknemers biedt. De overeenkomst is in stand gebleven en de kantonrechter ziet geen reden om geen loon te betalen. De vorderingen van de werkneemster worden toegewezen.

LJN BM 8770
Kantonrechter Helmond
Eerste aanleg
Vernietiging arbeidscontract wegens dwaling
20 juni 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.