Arbeidsovereenkomst ondanks dispuut over inschaling

0

Een arbeidsovereenkomst komt tot stand als de werknemer het aanbod van de werkgever aanvaart. Als de partijen later een discussie krijgen over de inschaling en de anciënniteit, mag de werkgever het aanbod niet opeens intrekken. Er is dan al een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen. En die kan alleen op de in de wet voorgeschreven wijzen eindigen.

De situatie

Een werknemer is sinds 1978 in dienst bij Aldipress. Hij is voor twee dagen per week gedetacheerd bij Sanoma Uitgevers. In 2008 stelt de Aldipress voor om het dienstverband te splitsen in twee tijdelijke overeenkomsten voor een jaar: een voor 2 dagen per week bij Aldipress en een voor 3 dagen bij Sanoma. De werknemer gaat hier niet mee akkoord en de werkgever dient een ontbindingsverzoek in.

Tijdens de zitting biedt Aldipress namens Sanoma de werknemer een contract aan voor onbepaalde tijd, voor drie dagen per week. Daarbij gaat Sanoma er van uit dat de anciënniteit in de ontbindingsprocedure wordt afgekocht. De arbeidsovereenkomst met Aldipress wordt door de rechter ontbonden en de werknemer krijgt een vergoeding mee van € 75.000. Daarin is rekening gehouden met zijn indiensttreding bij Sanoma.

Naar aanleiding van de schriftelijke bevestiging van de afspraken over de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer nog vragen over de anciënniteit en de inschaling. Sanoma geeft in een tweede brief aan dat als de werknemer het aanbod niet in zijn geheel aanvaardt, zij het aanbod intrekt. Dat gebeurt ook uiteindelijk. Maar de werknemer meent dat hij gewoon in dienst is bij Sanoma en vordert nu bij de kantonrechter toelating tot het werk en betaling van zijn salaris.

Het oordeel

De kantonrechter is het met de werknemer eens. Er is door Aldipress op de zitting namens Sanoma een arbeidsovereenkomst aangeboden en de werknemer heeft dat aanbod daar ook aanvaard. Er is dus een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen en de partijen waren het eens over de ‘essentialia’ van de arbeidsovereenkomst. De discussie over de inschaling ging over de toepassing van regels uit de toepasselijke cao.

Daarnaast heeft de werknemer schriftelijk meegedeeld de aangeboden inschaling als ondergrens te accepteren. Ook over de afkoop van de anciënnieteit was op de zitting overeenstemming. Dat de werknemer opeens een ander standpunt inneemt, doet de arbeidsovereenkomst niet teniet gaan. Die kan alleen op de in de wet voorgeschreven wijze worden opgezegd. De kantonrechter wijst de vordering van de werknemer toe. Dat Sanoma intussen al een andere medewerker op de functie heeft geplaatst, komt voor haar eigen rekening en risico, zo oordeelt de kantonrechter.

LJN BL3524
Kantonrechter Haarlem
Ontstaan arbeidsovereenkomst
Kort geding
29 januari 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.