Arbeidsovereenkomst na faillissement ook onderdeel van keten

0

Doorstartende werkgevers moeten rekening houden met de arbeidsovereenkomsten die werknemers hadden bij de failliete werkgever. Die overeenkomsten tellen namelijk mee in de keten van arbeidsovereenkomsten, ook als dit arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd waren.

De situatie

Een curator zegt na het faillissement van het bedrijf Vege Motoren BV de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de werknemer op. Een week na het ontslag krijgt diezelfde werknemer een tijdelijk contract – voor het zelfde werk als hij eerder deed – bij de opvolger van het bedrijf. Dit contract wordt niet verlengd. De werknemer is het daar niet mee eens. Hij is van mening dat er een overeenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. Ondertussen heeft hij na het ontslag een andere (tijdelijke) baan aangenomen die hem zo’n € 800 per maand minder oplevert.

Vraag en oordeel

De vraag is of er sprake is van een keten van arbeidsovereenkomsten waardoor er op basis van artikel 7:668a BW een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. In het Boekenvoordeelarrest heeft de Hoge Raad bepaald dat ook als een curator de overeenkomst rechtsgeldig opzegt er sprake is van een ononderbroken keten van arbeidsovereenkomsten als de werknemer bij de opvolger van het failliete bedrijf in dienst treedt.

Andere baan, toch loon doorbetalen

In deze situatie was dat ook het geval. Er was sprake van een keten waardoor er met het nieuwe contract geen arbeidsovereenkomst bepaalde tijd maar een voor onbepaalde tijd ontstond. De opzegging van deze overeenkomst door de werkgever was daardoor niet rechtsgeldig. Het gevolg: de werkgever moest van de rechter het loon doorbetalen tot het moment van een rechtsgeldige opzegging. Ook al had de werknemer inmiddels een andere baan.

Dat de werknemer niet binnen het bedrijf kon werken was volgens de rechter het gevolg van de beslissingen die het bedrijf zelf had genomen. En het aannemen van een andere, tijdelijke baan zag het hof als het beperken van de schade voor de werknemer en daarmee ook voor de werkgever. De werknemer heeft een nieuwe functie die de werkgever hem aanbood geweigerd omdat hij zijn nieuwe baan niet op het spel wilde zetten. De rechter vond dat hij dat aanbod ook mocht weigeren omdat het geen serieus aanbod was. De loondoorbetaling die was toegewezen door rechtbank vond het hof terecht.

Te weinig inspanning werkgever

In veel uitspraken in zaken waarin werkhervatting van werknemers een rol speelt, nemen rechters in verschillende instanties snel aan dat de werkgever niet genoeg heeft gedaan om tot werkhervatting van de werknemer te komen. Ook in dit arrest vond het hof dat de werkgever zich niet genoeg had ingespannen voor de werkhervatting van de werknemer. Een pleidooi voor goede, schriftelijke vastgelegde re-integratieplannen dus.

Bron: LJN BH 5977
Gerechtshof ’s Gravenhage
Procedure: hoger beroep
Datum: 03-03-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.