Afwijking van ketenregeling bij cao toegestaan

0

Is de vierde tijdelijke arbeidsovereenkomst van een 69-jarige werknemer een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd?

De situatie

De arbeidsovereenkomst van een nu 69 jarige medewerker werd bij bereiken van 65 jaar  voortgezet. Nu de werknemer arbeidsongeschikt is geworden, zijn de werknemer en de werkgever het er over eens dat de werknemer niet meer kan terugkeren op zijn werkplek. De werkgever is van mening dat er sprake is van een tijdelijk contract omdat het contract voor onbepaalde tijd ingevolge de cao bij 65 jaar is beëindigd en er daarna een serie van tijdelijke contracten is geweest. Het huidige, vierde contract hoeft dus niet te worden opgezegd omdat er in de cao van de ketenregeling (art. 7:668a  BW) is afgeweken. De werknemer is van mening dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na zijn 65e gewoon heeft voortgeduurd.

De vraag

De werkgever vraagt de rechter de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens verandering in de omstandigheden, zonder toekenning van vergoeding.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst op grond van de bepaling uit de cao inderdaad is beëindigd bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Daarnaast is de wet in combinatie met de cao duidelijk. Bij cao mocht worden afgeweken van art. 7:668a BW. De vierde tijdelijke overeenkomst is daarmee dus geen overeenkomst voor onbepaalde tijd. Er is ook geen sprake van een opzegverbod, dus de gevraagde ontbinding kan worden uitgesproken. De rechter kent wel een vergoeding van een maandsalaris toe omdat de overeenkomst een kleine maand later van rechtswege zou eindigen.

Afwijken van de ketenregeling van artikel 7:668a BW

Artikel 7:668a BW regelt dat werknemers niet meer dan drie tijdelijke overeenkomsten binnen drie jaar krijgen. De vierde overeenkomst wordt dan een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Het artikel is bedoeld om werknemers te beschermen tegen de onzekerheid van veel tijdelijke contracten. Er mag van dit artikel ten nadele van de werknemer worden afgeweken als dat maar bij cao gebeurt. Die bevoegdheid is niet onbeperkt. Om misbruik te voorkomen moeten er objectieve rechtvaardigingsgronden zijn voor de afwijking zoals bijvoorbeeld seizoenswerk in de branche van het bedrijf.
Bron: LJN BI 9086
Kantonrechter Dordrecht
Procedure: eerste aanleg -enkelvoudig
Datum: 12-06-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.