Onderwerp: Arbeidsovereenkomst

In de wet wordt een arbeidsovereenkomst omschreven als een  overeenkomst waarbij de ene partij (de werknemer) zich verbindt in dienst van de andere partij (de werkgever) tegen loon om gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Arbeidsovereenkomsten zijn er in soorten en maten, denk aan een fulltime of parttime dienstverband, het min-max contract, het nulurencontract of het tijdelijk contract. Vaak is er een proeftijd opgenomen, bedoeld om de werkgever de gelegenheid te geven om te beoordelen of de werknemer geschikt is voor de functie. De werknemer heeft op zijn beurt de kans om te beoordelen of de functie overeenstemt met zijn verwachtingen. Wat er van een werknemer verwacht wordt in een specifieke functie, staat doorgaans omschreven in een functiebeschrijving. Hierin staat een inzicht in taken, verantwoordelijkheden, de belangrijkste resultaten die moeten worden behaald, de plaats binnen de organisatie en welke functie-eisen noodzakelijk zijn voor een succesvolle functievervulling (competenties, kennis en ervaring).

Artikelen over het onderwerp arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst
Deeltijdontslag is verkapt flexcontract

De kritiek op de hoeveelheid flexwerkers neemt met de dag toe. Werkgevers willen meer flexibiliteit, maar ondertussen is er een grote groep werknemers die gedwongen in onzekerheid leeft. Omdat flexcontracten in hun vakgebied gebruikelijk zijn, zitten zij ongewenst zonder bescherming tegen baanverlies of ziekte. Het is geen houdbare situatie en dat vindt ook de commissie Borstlap.

Arbeidsovereenkomst
Vijf proeftijdtips bij kortdurende arbeidscontracten

Of u een proeftijd kunt afspreken, is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. In tijdelijke arbeidscontracten van zes maanden kan geen (rechtsgeldig) proeftijdbeding worden overeengekomen. Hoe kunt u het gemis van de mogelijkheid om een proeftijd in korte tijdelijke contracten overeen te komen opvangen?

Ambtenarenrecht
Wat betekent de WAB nog meer voor HR?

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil het kabinet de verschillen tussen vast en flexibel werk kleiner maken. In een reeks leidt Thijs de Jong, advocaat bij RWV Advocaten, u in vogelvlucht langs de belangrijkste onderdelen van de WAB. Deel 3: de overige aandachtspunten. 

1 2 3 22