Onderwerp: Arbeidsovereenkomst

In de wet wordt een arbeidsovereenkomst omschreven als een  overeenkomst waarbij de ene partij (de werknemer) zich verbindt in dienst van de andere partij (de werkgever) tegen loon om gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Arbeidsovereenkomsten zijn er in soorten en maten, denk aan een fulltime of parttime dienstverband, het min-max contract, het nulurencontract of het tijdelijk contract. Vaak is er een proeftijd opgenomen, bedoeld om de werkgever de gelegenheid te geven om te beoordelen of de werknemer geschikt is voor de functie. De werknemer heeft op zijn beurt de kans om te beoordelen of de functie overeenstemt met zijn verwachtingen. Wat er van een werknemer verwacht wordt in een specifieke functie, staat doorgaans omschreven in een functiebeschrijving. Hierin staat een inzicht in taken, verantwoordelijkheden, de belangrijkste resultaten die moeten worden behaald, de plaats binnen de organisatie en welke functie-eisen noodzakelijk zijn voor een succesvolle functievervulling (competenties, kennis en ervaring).

Artikelen over het onderwerp arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst
PraktijkvraagKunt u overwerken verplichten?

Soms is een werkgever genoodzaakt om aan zijn medewerkers te vragen om over te werken. Een deadline moet bijvoorbeeld worden gehaald of door ziekte van collega’s moet achterstallig werk worden afgemaakt. Kan een werkgever een werknemer in dat geval verplichten om over te werken?

Arbeidsovereenkomst
Contracten met hulpkrachten: vermijd deze fouten

Als er één branche flexibel is, met een waaier aan kleine contractjes, is het de supermarktsector, waar veelal scholieren en studenten de vakken vullen en achter de kassa zitten. Een duurbetaalde fout in een contract is zo gemaakt. Kijk dus uit voor de volgende valkuilen.

1 2 3 21