ZZP’er essentieel element flexibele schil

0

Nu veel ZZP’ers het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden en merken dat het ondernemerschap ook gepaard gaat met risico’s en omzetverlies, lijkt het gewaagd hen een gouden toekomst te voorspellen. Toch zou die voorspelling zomaar eens uit kunnen komen.

ZZP’ers vormen namelijk hoe langer hoe meer een essentieel element in een flexibele arbeidsmarkt, waarbij ze als smeerolie fungeren tussen de wisselende behoeften aan personeel – zowel qua volume als qua competenties – en de teruglopende beroepsbevolking door de ontgroening en vergrijzing.

Medewerkers flexibeler
Organisaties proberen steeds meer hun eigen vaste medewerkers flexibeler in te zetten, bijvoorbeeld door generieke functiebeschrijvingen te hanteren en minder verschillende functies te gebruiken. Bij de overheid zien we steeds meer aanstellingen in algemene dienst. Flexibel zijn is het credo.

Sneeuwbaleffect
Maar doordat het aantal beschikbare mensen op de arbeidsmarkt vanaf dit jaar kleiner wordt, zal er ook steeds vaker noodzakelijkerwijs worden ingehuurd, zoals dat vóór de crisis ook al het geval was. Er is in ons land al jaren een trend naar meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid, met als gevolg steeds meer werknemers die zich als ZZP’er aanbieden. Hierdoor ontstaat er vanzelf schaarste op de arbeidsmarkt waardoor er nog meer vraag naar flexkrachten gaat ontstaan met ook weer hogere tarieven. En die schaarste zal ongetwijfeld extra aantrekkingskracht hebben op nieuwe generaties ZZP’ers, die liever hun eigen ontwikkeling en levenspad bepalen. Een zichzelf versterkend proces dus. Zo viel recent te lezen dat bijvoorbeeld gemeenten maar ook transportbedrijven zich nu al zorgen maken over het gebrek aan geschikt personeel over een paar jaar.

Wat betekent dit nu voor een afdeling P&O?
Allereerst dat die nu moet onderzoeken in welke functies de eerste schaarste gaat ontstaan in de organisatie. Strategische personeelsplanning dus. Vervolgens om in die behoeften zo goed mogelijk te voorzien door tijdig (lees: nu) te beginnen met het nadenken over hoe de flexibele schil er idealiter uitziet, wie die schil gaat beheren (eigen beheer of uitbesteden) en welke tooling men gaat gebruiken om deze te beheren. Immers als we het normaal vinden om een professioneel personeelsinformatiesysteem aan te schaffen in een organisatie met 100 medewerkers in loondienst, dan is het vanzelfsprekend dat we voor 100 flexkrachten een ‘flex-beheersysteem’ aanschaffen. Hiermee hebben we één database waarin alle inhuur zit (uitzendkrachten, payroll-krachten, ZZP’ers en andere ingehuurden als specialisten en adviseurs) onder werking van de eigen inkoopvoorwaarden met geüniformeerde contracten, urenregistratie en facturatieprocessen.

Boeien en binden gaat ook bij ZZP’ers gelden
Maar naast het beheer van de inhuur gaat het ook om het verkrijgen van goede mensen. Ook hier ligt een natuurlijke taak voor P&O: om te zorgen dat er aan de organisatie gelieerde ZZP-pools ontstaan met zelfstandigen die voldoen aan de eisen van de organisatie, die vooraf geselecteerd en gescreend zijn, met wie tariefafspraken zijn gemaakt en die als het ware stand-by staan om ingevlogen te worden. Zo’n pool bestaat uit een combinatie van een webbased database waarin de ZZP’er zijn gegevens bijhoudt en digitale contacten onderhoudt, maar ook met een levendige face to face-dynamiek, waarbij de ZZP’ers regelmatig worden uitgenodigd voor een personeelsbijeenkomst en men elkaar daadwerkelijk ontmoet. Boeien en (ver)binden zal ook voor schaarse ZZP’ers gaan gelden.

Het worden weer mooie jaren voor de ZZP’ers!

Mark Bassie, specialist in flexibilisering van organisaties

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.