ZZP er positiever over eigen inzetbaarheid dan werknemer

0

Zelfstandig ondernemers oordelen positiever over hun eigen inzetbaarheid dan werknemers, dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

ZZP’ers geven in het onderzoek ‘Duurzame Inzetbaarheid: zzp’ers versus werknemers’ te kennen dat ze tot hun 67ste willen doorwerken, terwijl werknemers aangeven tot hun 63ste te willen doorwerken. Ook blijken zelfstandigen positiever over hun eigen functioneren dan medewerkers in loondienst.

Het onderzoek van TNO laat wel zien dat zzp’ers, vooral diegenen die werkzaam zijn in de landbouw, bosbouw en visserij, energie en nijverheid, vaker zwaarder werken moeten uitvoeren en minder vaak aan de fysieke eisen die gesteld worden kunnen voldoen. De psychosociale arbeidsbelasting onder zelfstandig ondernemers is daarentegen lager dan onder werknemers. Dit komt volgens het onderzoekinstituut onder meer omdat zzp’ers meer vrijheid ervaren om hun eigen werk in te delen. Die autonomie leidt er mogelijk ook toe dat zelfstandig ondernemers minder werkdruk en burnoutklachten ervaren dan werknemers. Van de zzp’ers geeft 7% aan serieuze burnoutklachten te hebben ten opzichte van 14% van de werknemers.

Werk & privé: geen makkelijke combinatie

Hoewel zzp’ers op drie van de vier duurzame inzetbaarheidsthema’s beter scoren dan werknemers, is er één thema waarop zij het iets slechter doen: werk-privé balans. Zelfstandigen zonder personeel werken meer in het weekend en ’s avonds en houden daardoor werk en privé minder gescheiden. Vaker dan werknemers verwaarlozen zij familie en gezinsactiviteiten als gevolg van werkzaamheden en andersom.

Lees meer over:

Over Auteur