Zuidoost-Nederland bezorgd over arbeidsmarkt

1

Werkgevers in Limburg en Oost- en Midden Brabant voorzien problemen door de uitstroom van oudere werknemers en de geringe instroom van jongeren die daar tegenoverstaat.

Dit blijkt uit een enquête van het UWV onder middelgrote en grote werkgevers in Zuidoost Nederland.

De werkgevers in Limburg en Brabant verwachten bovendien minder nieuwe banen dan een jaar geleden. Ruim 20 procent van de werkgevers verwacht minder mensen nodig te hebben en 42 procent verwacht geen veranderingen in de vraag naar personeel.

Duidelijk pessimistischer
De (jaarlijkse) enquête maakt duidelijk dat werkgevers pessimistischer zijn dan in 2010. Toen gaf 14 procent aan een afname van de vraag naar personeel te verwachten, dit jaar is dat 21 procent. Werving van personeel heeft net als vorig jaar weinig prioriteit, slechts 13 procent ziet het als belangrijkste aandachtspunt. Vergrijzing staat daarentegen hoger op de agenda van bedrijven dan in 2010: 42 procent noemt het opvangen van de uitstroom van oudere werknemers het belangrijkste aandachtspunt, dat was vorig jaar 41 procent.

Spanning op de arbeidsmarkt
Uit een recente arbeidsmarktschets van UWV WERKbedrijf voor Limburg en Oost- en Midden Brabant blijkt dat de komende jaren relatief veel oudere werknemers de arbeidsmarkt verlaten, terwijl er weinig jongeren de arbeidsmarkt zullen betreden. Dit kan leiden tot spanning op de arbeidsmarkt. Het probleem zal zich naar verwachting vooral voordoen bij technici en bij goed opgeleid verzorgend & medisch personeel.

Zeer onzeker
De toekomstige ontwikkelingen op regionale arbeidsmarkt zijn zeer onzeker. De economie in Zuidoost-Nederland drijft in belangrijke mate op de export en is daarom sterk afhankelijk van de internationale economische situatie. Daarnaast is de industrie van groot belang in de regio, een sector die relatief conjunctuurgevoelig is.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Jan van Asseldonk op

    dit uwv rapport is in de lijn van ons eigen onderzoek de afgelopen jaren, met name in de zorg. Daarom hebben we voor die bedrijven de DoorwerkCAO in het leven geroepen om hun uitstromers alsnog te kunnen behouden.