Zomerdip in HR-vacatures

0

De vraag naar HR-managers en -adviseurs is in de zomer van 2012 gehalveerd ten opzichte van dezelfde periode in 2011. De daling van HR-vacatures van juli naar augustus met -36% werd vooraf gegaan door twee maanden van lichte groei. Van mei naar juni met +9% en van juni naar juli met +2%.

Dat blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de HRM arbeidsmarkt, 3e kwartaal 2012’ van Michel Verdoold, competence director HRM bij Yacht. Verdoold: ‘Het is ieder jaar rustiger in de zomermaanden als gevolg van de vakantieperiode. De dip is nu echter aanzienlijk sterker dan vorig jaar: -36% versus -12%. Het aantal HR-vacatures is gedaald in alle branches. Vooral in de hoek van de Energie en Telecom en Finance zijn de dalingen groot.’

Ondergrens bereikt

Verdoold: ‘Het aantal online en printvacatures op het gebied van hoogopgeleide HRM’ers daalt verder en de daling is groter dan in andere vakgebieden. De daling over het hele jaar is -42% ten opzichte van 2011. De afgelopen jaren is in de HR-functie een enorme efficiencyslag doorgevoerd. Nu lijkt er zich echter een tweede besparingsronde op de HR-afdeling te voltrekken en het is de vraag hoe ver je door kunt gaan met het uithollen van HR. De ondergrens lijkt bereikt na jaren van besparingen op de HR-afdeling, zeker gezien de uitdagingen waar men op dit moment voor staat.’

Schaarste aan hoogopgeleiden al voelbaar

Op dit moment is de schaarste aan hoogopgeleide technici al enige tijd voelbaar. Verdoold: ‘De vraag is niet zo zeer of deze schaarste zich uitbreidt naar andere vakgebieden, maar wanneer. Uit onderzoek blijkt dat de nieuwe generatie medewerkers andere verwachtingen heeft van het werk en een andere kijk op carriereplanning. Het doel is niet om lifetime employment te bereiken bij één baas. De focus ligt meer op persoonlijke groei en afwisseling en de loyaliteit richting een werkgever is beperkter dan vroeger. Dit vraagt om een andere benadering van de arbeidsmarkt. HR is hierbij onmisbaar, maar als er verder wordt beknibbeld op HR, wordt het onmogelijk om een proactieve rol van betekenis te spelen.

Meer behoefte aan HR-advies en begeleiding door crisis

Ook de crisis heeft consequenties voor de mate waarin een beroep wordt gedaan op HR. Verdoold: ‘Ontslagrondes, continue overleg met de OR en bonden, engagementvraagstukken en leiderschapsontwikkelingen vragen de volle aandacht van HRM’ers. Ook zien we steeds vaker dat vacaturestops niet veel langer vol te houden zijn, doordat gaten ontstaan op cruciale plaatsen. Kortom: de druk op HR is groot en een goede bezetting, al dan niet flexibel, is essentieel voor de bedrijfsvoering en het toekomstperspectief van de organisatie.’

De belangrijkste HR-thema’s

Strategische personeelsplanning en kennismanagement zijn een logisch thema als gevolg van vergrijzing en ontgroening. De behoefte aan een grotere flexschil is ook bij veel organisaties manifest aanwezig. Wendbaarheid, de mate waarin een organisatie kan inspelen op veranderingen, speelt in op de steeds sneller veranderende buitenwereld en politieke onzekerheid. Verdoold: ‘Grote en belangrijke thema’s. Het bestuur van organisaties zal moeten inzien dat de rol van HR cruciaal is. Misschien niet met directe consequenties voor het resultaat in 2012, maar des te meer in de jaren erna. Hopelijk is HR in een positie om haar rol te claimen en het verschil te maken voor de toekomst.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.