Zes vragen over de ambtenarenstakingsactie

0

Gemeentereinigers in Amsterdam en Utrecht laten bezems, vuilniszakken en veegauto’s onaangeroerd tot er een cao-akkoord op tafel ligt, aldus FNV-vakbond Abvakabo.

Zes vragen over de stakingsactie.

Wat willen de vuilnismannen precies?

Het hete hangijzer in de cao-onderhandelingen is het salaris. De vakbonden willen behoud van koopkracht, ofwel een loonstijging van 1,5 procent. Tot nu toe houden de werkgevers echter vast aan de nullijn.

Wie is precies de werkgever van de reinigingsmedewerkers?

Elke gemeente afzonderlijk, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voert namens alle 430 gemeenten de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe cao.

Staken de vuilnismannen alleen voor hun eigen loon?

Vuilnismannen zijn gemeenteambtenaren en vallen onder dezelfde cao als bijvoorbeeld de beleidsmedewerkers op het gemeentehuis en de brandweermannen. Mocht de stakingsactie resulteren in een hoger loonbod van de werkgever, dan plukken ambtenaren die geen vuilnisman zijn daar dus ook de vruchten van.

Waarom houden de werkgevers vast aan de nullijn?

De overheid moet de komende tijd flink bezuinigen. Oud-minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) riep de provincies en gemeenten afgelopen najaar op de nullijn aan te houden, omdat het Rijk geen geld zou hebben om een loonsverhoging te betalen.

Welke acties zijn er tot nu toe gevoerd?

Sinds begin februari houden zowel gemeente- als provincieambtenaren estafetteacties. Ambtenaren van provincies en van waterschappen hebben zich bij de acties aangesloten, omdat ook zij in de cao-onderhandelingen geen genoegen willen nemen met de nullijn.

Hoeveel gemeente- en provincieambtenaren zijn er eigenlijk?

Er zijn een kleine 200.000 gemeenteambtenaren. Dit zijn zowel beleidsmakers die op het gemeentehuis werken als uitvoerders, zoals brandweermannen en stadsreinigers. In Nederland werken ruim twaalfduizend provincieambtenaren. Bij de waterschappen zijn ruim tienduizend mensen in dienst.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.