Zes richtlijnen voor het oplossen van generatieconflicten

1

Iedere generatie op de werkvloer heeft haar eigen normen en waarden. Dat leidt tot conflicten. Hoe kunnen deze voorkomen of opgelost worden?

Het aantal werknemers van de Generatie Y op de werkvloer wordt steeds groter en volgens voorspellingen is deze generatie in 2015 zelfs groter dan de Babyboomgeneratie. Daartussen zit nog de Generatie X. Omdat iedere generatie haar eigen normen en waarden heeft, ingegeven door de tijdgeest, liggen conflicten op de loer.

Zes richtlijnen om conflicten te voorkomen en op te lossen:

 1. Bepaal de aard van het conflict: is dit een generatieconflict of is er iets anders aan de hand? Babyboomers willen anders aangestuurd worden dan Generatie Y’ers. Veel conflicten komen voort uit generationele verschillen. Door dit te (h)erkennen komen alternatieve oplossingen in zicht.
 2. Houd rekening met de waarden van verschillende generaties: Iedere generatie heeft haar eigen normen en waarden. Babyboomers hebben teamwerk en samenwerking hoog in het vaandel staan, terwijl Generatie X ‘ers graag zelfstandig een beslissing nemen.
 3. Geef ruimte aan percepties van verschillende generaties: Tijdens een conflict moeten generaties de mogelijkheid krijgen hun eigen percepties te verduidelijken. Bijvoorbeeld, een Babyboomer kan een Gen Y’er gebrek aan formaliteit verwijten, terwijl deze Gen Y’er zich niet gehoord voelt omdat de oudere college niet naar zijn of haar mening wil luisteren. Beide partijen moeten de ruimte krijgen om hun zegje te doen. Om confrontaties te vermijden moet de “ik vind”-vorm gehanteerd worden.
 4. Zoek voor iedere generatie naar oplossingen, passend bij de karakteristieken van die generatie: Koppel een Babyboomer als mentor aan een Gen Y’er. Geef de Gen X’er een uitdagende opdracht waar hij of zij zelfstandig aan kan werken.
 5. Vind gemeenschappelijkheid en aanvulling: Iedere generatie heeft iets gemeenschappelijk met andere generaties. Benadruk dat. Daarnaast is het belangrijk aan te geven waar de verschillende generaties elkaar aanvullen en waar ze van elkaar kunnen leren of van elkaar kunnen profiteren.
 6. Leer van elkaar: Babyboomers hebben veel ervaring en praktische kennis over te dragen. Gen X’ers zijn goede mediators en de Generatie Y weet veel van nieuwe technologieën.

Het artikel over generatieconflicten is te vinden op het Smartblog on Workforce

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Henk Duijn, arbeids- en organisatiepsycholoog op

  Het gebruik van discriminerende sterk gegeneraliseerde namen voor de verschillende generaties personeel legt een te sterk accent op verschillen tussen generaties. Soms kan dat functioneel zijn, maar vaak is dat het ook niet. Het benadrukken van (gegeneraliseerde) verschillen tussen groepen mensen en het toekennen van gegeneraliseerde eigenschappen per categorie heeft zelden geleid tot een goede oplossing van problemen of knelpunten.
  Het als uitgangpunt kiezen voor gemeenschappelijke belangen en gemeenschappelijke kwaliteiten van medewerkers (dus “wij gaat boven ik”) en het daarnaast benutten van aantoonbare specifieke kwaliteiten heeft naar mijn mening dan ook de voorkeur.
  Daarnaast zijn binnen elk succesvol samenwerkingsverband zaken als het delen van kennis en ervaring, de wil om (ook) van elkaar te (kunnen) leren en wederzijds respect essentieel.