‘Het wordt tijd voor de wederopbouw van HR’

0

Wat kan HR verwachten in het nieuwe jaar? We vroegen het aan de auteurs en deskundigen achter XpertHR. In deze aflevering dr. Job Hoogendoorn, auteur van XpertHR en partner van Erasmus Research & Business Support. ‘De afgelopen jaren hebben HR-afdelingen kolossaal ingeleverd. Het wordt tijd voor de wederopbouw van HR.’

Wat is de arbeidsmarkttrend die u ziet voor 2018?

Job Hoogendoorn

‘De grootste trend is de aantrekkende arbeidsmarkt als geheel. Om een voorbeeld te geven, in 2014 kenden we nog werkloosheidscijfers van iets boven de zeven procent. Dat percentage is inmiddels gedaald tot iets onder de vier procent. De verwachting is dat dit komend jaar verder zal dalen, tot iets boven de drie procent.’

Wat betekent een aantrekkende arbeidsmarkt voor HR?

‘Dat HR met een flink aantal uitdagingen te maken krijgt. Het aantal vacatures neemt toe, het aantal moeilijk vervulbare vacatures ook, het verloop binnen een organisatie stijgt, het ziekteverzuim neemt toe, de werkdruk ook, en ga zo maar door. Zie daar maar eens antwoord op te geven als HR-afdeling. Ik verwacht dat tal van ‘kwakzalvers’ zich zullen aanbieden om HR bij deze vraagstukken te helpen, denk aan trainingsbureaus en consultants. Wees daar kritisch in, want vaak worden veel te eenvoudige oplossingen voor complexe problemen voorgeschoteld. Hoe dan ook, in 2018 staat het thema personeelsvoorziening in de volle breedte op de kaart. Je ziet veel bedrijven daar al op inspelen. Zij versterken zich met meer recruiters, onder wie veel jonge zzp’ers die zich hebben gespecialiseerd in het werven via sociale media.’

Welk advies zou u HR willen meegeven?

‘Om te beginnen is het essentieel dat er een wederopbouw van HR plaatsvindt. De afgelopen jaren hebben HR-afdelingen kolossaal ingeleverd, bijvoorbeeld wat het aantal arbeidsplaatsen en het opleidingsbudget betreft. Daar moet eerst wat aan worden gedaan. Dus méér HR-medewerkers met méér kwaliteit. Nu zie je vaak dat de wat zwaardere HR-functies op interim basis worden vervuld. Voor de continuïteit is het zaak om daar permanente medewerkers voor te vinden. Zowel kwalitatief als kwantitatief moet HR in 2018 weer worden opgetuigd.’

Hoe beschouwt u de verhouding tussen vast en flex in 2018?

‘In mijn ogen zijn we inmiddels wel ver genoeg met de flexibilisering. Mijn advies voor HR zou zijn om minder tijd te besteden aan de flexibele schil van de organisatie. Die is vaak al enorm groot en de economische vooruitzichten zijn zo dat deze schil veel minder nodig is. Hij is ook nog eens iets duurder dan de bemensing door vast personeel, dus je houdt als organisatie geld over als je je minder richt op flexibilisering.’

Lees meer over:

Over Auteur

Paul Poley schrijft artikelen voor XpertHR. Hij is gespecialiseerd in de uitzendbranche en alles wat daarmee te maken heeft.