Wijzigingen Participatiewet door Tweede Kamer

0

De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met wijzigingen in de Participatiewet. Onder meer de regelingen voor loonkostensubsidie en de no-riskpolis worden versoepeld.

Een van de zaken die er eenvoudiger op worden, is de bepaling van de hoogte van de loonkostensubsidie. Het eerste halfjaar van het dienstverband mag dat een vast bedrag zijn van 50% van het wettelijk minimumloon. Daarna wordt de hoogte afhankelijk van het verdienvermogen van de werknemer. Nu is dat al zo vanaf de eerste dag dat iemand werkt, maar het verdienvermogen is dan vaak nog onduidelijk. Verder wordt de loonwaardemeting voortaan flexibel en niet meer standaard jaarlijks of driejaarlijks uitgevoerd.
De no-riskpolis wordt een blijvende maatregel. De polis, die werkgevers vrijwaart van loondoorbetaling voor de mensen die onder de Participatiewet vallen, zou aanvankelijk geldig zijn tot en met 2020, met mogelijkheid tot verlenging. Door de maatregel structureel te maken, wil staatssecretaris Klijnsma van SZW elke onzekerheid bij werkgevers wegnemen.

Loondoorbetaling

Doel van de Participatiewet is meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Het Sociaal Cultureel Planbureau bracht vorige maand naar buiten dat werkgevers selecteren op gezondheid. Het maakt werkgevers daarbij weinig uit of ze subsidie krijgen; ze worden vooral afgeschrikt door de hoge kosten van ziekte. De verplichte loondoorbetaling is in Nederland veel langer (twee jaar) dan elders in Europa (doorgaans enkele weken of maanden). De loondoorbetaling mag dan ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid hebben teruggedrongen, zo schrijft het SCP, voor de arbeidsdeelname van mensen met beperkingen is het juist een belemmerende factor.

Bron: Rijksoverheid

Lees ook: Klijnsma wil vereenvoudiging van de Participatiewet

  • Met welke nieuwe wetten en regels op het gebied van arbeid en ontslag krijg je in 2017 te maken? Hoe kun je hier nu al op anticiperen? Welke trend is er te ontdekken in de uitspraken van rechters op het gebied van werkgerelateerde zaken? Meld je aan >>>

 

Lees meer over:

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van XpertHR Actueel. Ze schrijft al jaren over HR en personeelszaken.