WGA-premie voor grote bedrijven verdubbelt

11

De WGA-premie voor grote werkgevers zonder WGA instroom in het verleden stijgt fors in 2012. Voor kleine bedrijven (met een loonsom onder de 750.000 euro) daalt de premie iets.

Dat zegt Theo van Dillen van Van Dillen Consultancy, dat bedrijven adviseert over de WGA.

Van Dillen doet deze voorspellingen op basis van de Juninota 2011/2012 van het UWV. De minimum premie voor grote bedrijven stijgt van 0,07 procent naar 0,17 procent: ‘Dat is zo’n tweeënhalf keer zoveel, een forse stijging dus. Voor kleine bedrijven daalt de premie.’

Reden van de stijging

Het kabinet heeft besloten tot een verhoging van de premie voor grote werkgevers zonder WGA instroom in 2007 en later om het stelsel meer in balans te brengen. De minimumpremie voor grote werkgevers is dit jaar 0,07 procent, die voor kleine werkgevers 0,56 procent. Een dergelijk lage premie voor grote bedrijven staat volgens het kabinet bovendien niet in verhouding tot het risico en de premie die private verzekeraars in rekening moeten brengen.
Toch is Theo van Dillen niet enthousiast: ‘De bedrijven die het minste risico vormen (de bedrijven zonder WGA-schade), moeten nu meer gaan betalen. Ik verwacht dat al die bedrijven eieren voor hun geld zullen kiezen en hun risico onderbrengen bij een private verzekeraar. Dat kan met de 2012-premie voor ongeveer hetzelfde geld, terwijl ze minder risico lopen dat ze op termijn heel veel meer gaan betalen. Ik vind het raar dat bedrijven die schade hebben gehad erop vooruitgaan, terwijl bedrijven zonder schade meer gaan betalen.’

Onzekerheid

Overigens zit er nog wel een onzekerheid in de berekening: ‘Een van de factoren in de berekening is de zogenaamde correctiefactor. Deze wordt door het UWV vastgesteld en is afhankelijk van een adviesaanvraag die momenteel bij de Raad van State ligt. Die 0,17 kan dus ook 0,16 of 0,18 worden, veel meer veranderingen verwacht ik niet.’

Uittreden

Tot 1 oktober kunnen bedrijven een aanvraag indienen om met ingang van het komende jaar uit te treden. ‘Momenteel kan dat nog twee keer per jaar, maar de verwachting is dat dat straks nog maar één keer per jaar kan. Mogelijk al per 1 januari 2012.’
Overigens lijkt de overheid afgestapt van het idee dat de hele markt verplicht geprivatiseerd wordt. In maart heeft het kabinet het standpunt ingenomen dat de twee stelsels voorlopig naast elkaar blijven bestaan.

Cijfers

Omschrijving UWV 2011 Voorspelling 2012
Gemiddelde loonsom in € € 29.900,00 € 30.400,00
Grens grote/kleine werkgever € 747.500,00 € 760.000,00
Gemiddeld percentage 0,55% 0,67%
Minimumpremie kleine werkgever 0,56% 0,50%
Maximumpremie kleine werkgever 1,65% 2,01%
Minimumpremie grote werkgever 0,07% 0,17%
Maximumpremie grote werkgever 2,20% 2,68%
Gemiddeld werkgeversrisicopercentage 0,28% 0,34%
Rekenpercentage 0,62% 0,57%
Correctiefactor werkgeversrisico 1,96 1,18
Rentehobbel 0,09% 0,07%

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Meer over de WGA »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

11 reacties

 1. Hans van Dongen op

  Een vergelijking tussen de premiepercentages “bij het UWV” en via de verzekeringsmaatschappijen is uiteraard van belang, maar van evengroot belang is goed te kijken waarover de opgegeven premies geheven worden. Reken het verschil dus ook om in Eurocenten.

  Kijk ook goed naar wat je allemaal verzekert via een bepaald WGA-ERD-product, want meestal zit er meer bij dan alleen de dekking van de WGA-uitkeringen.

  En kijk ook naar de bijkomende zaken zoals (extra?) administratieve en uitvoeringsverplichtingen jegens de ERD-verzekeraar. En hoe gemakkelijk kun je er weer van af komen?

  steunpuntarbeidszaken.nl

 2. Theo van Dillen op

  Alleen de goede adviseurs op dit gebied houden rekening met alle aspecten. Helaas ken ik er maar twee handen vol van in Nederland.

 3. Bedankt voor dit bericht, het is weer eens goed om de keuze tussen UWV en privaat te overwegen.

  Het is wel erg he, dat de goede, serieuze ondernemers, die na jaren goed personeelsbeleid geen WAO-instroom hebben, nu dus weer de melkkoe worden en de lasten moeten gaan dragen van de ondernemers die er gewoon een potje van maken!

  Wie zijn de 10 goede advisuers Theo?

  Met vriendelijke groet,

  Tim Both

 4. Muriel Jordan op

  Als HR manager heb ik gemerkt dat een goede adviseur veel kan doen in schadelastbeheersing. Een register case manager heeft hier de kennis voor. Veel zijn er volgens mij niet. In Brabant weet ik dat HBS in Etten-Leur heeft zich hierop gspecialiseerd.

 5. Ina de Vries op

  Ik ken toevallig een arbodienst die gespecialiseerd is op het gebied van schadelastbeperking, nl. ArboAnders. Hun verzuimmanagers zijn hierin opgeleid. Ze hebben vestigingen in Den Bosch en Joure.

 6. Michael Krul op

  In de laatste ‘Premies en parameters Werkhervattingskas 2011’ stond het volgende:
  “De verwachting is dat de correctiefactor met 1,96 in 2011 zijn maximum bereikt heeft en in de komende jaren zal dalen naar een structureel niveau van ongeveer 1,50.”
  De voorspelling van 1,18 gaat dan ver onder het niveau van wat het UWV toen heeft verwacht. Donderdag weten we het definitief.

 7. Ruud de Leede op

  De correctiefactor is de uitkomst van de deling van het gemiddelde percentage door het gemiddelde werkgeversrisicopercentage. Als die systematiek nog steeds wordt gebruikt is de correctiefactor in 2012 0,67/0,34 en dat is 1,97. Of de genoemde 1,18 klopt is de vraag!
  En wat goede adviseurs betreft: in het ebregister van Avans staan deskundige mensen die goed zijn opgeleid en verder kijken dan alleen verzekeringen.

 8. Hans van Dongen op

  @Tim:
  De gedifferentieerde WGA-premie voor grote en kleine werkgevers gaat inderdaad uit van een gedeelte solidariteit (rekengemiddelden, minimum en maximumpremie). Als WAO/WGA-schoon bedrijf betaal je een gedeelte premie voor een vuil bedrijf.

  Echter, bij sommige WGA-ERD-producten gebeurt dat ook. Er kan op bijv. bedrijfstak-/sectorniveau gepooled worden (een uniforme premie). Vraag hiernaar als u ook als WGA-ERD-er niet wenst “mee te betalen” aan het WGA-risico van/bij andere bedrijven.

 9. Het is wijzer om te kijken hoe je ziekengeldverzekering,verzuimbegeleiding,reintergratie en wga in 1polis krijgt. Dan hoef je ten minste10jaar niet achter oud medewerkers aan te rennen. core business: omzet maken en de rest van het personeel te eten geven middels salaris.

 10. Theo van Dillen op

  Fijn om al deze reacties te horen.

  Vandaag was ik bij een bijeenkomst van leidinggevenden die veel te maken hadden met de WGA.

  Op basis van het UWV bericht dacht vrijwel iedereen dat de premie in 2012 zou gaan dalen. Ik heb daar in het FD van vandaag een brief over geplaatst.

  Voor deskundig advies op dit gebied kunt u mij bellen op 0622923846

 11. Barbara van der Plas op

  Als verzuimconsulent ben ik continu bezig met schadelastbeheersing! Zo ben ik nu bezig om de schade voor een werkgever te beperken door een WIA WGA 80-100 omgezet te krijgen naar een IVA. Waar de meeste werkgevers blij zijn met een dergelijke beoordeling, realiseren zij zich niet dat een WGA 80-100 rechtstreeks ten laste komt van de eigen premie en een IVA wordt uit de gezamenlijke premiepot betaald. Zeker dus de moeite van het proberen waard!

  Groet,
  Barbara van der Plas
  Return Arboservice