WGA-premie 2011 stijgt opnieuw

9

De rekenpremie voor de WGA stijgt in 2011 opnieuw, maar niet zoveel als in 2010. Volgend jaar wordt de gedifferentieerde WGA-premie verhoogd met tien procent, in 2010 werd hij verdubbeld.

Dat blijkt uit de Juninota financiële ontwikkeling  UWV-fondsen 2010-2011.

Zeventig procent van de werkgevers heeft hiermee te maken, dat zijn de werkgevers die nog niet zijn uitgetreden naar een private verzekeraar. Degenen die hun WGA-risico al wel hebben ondergebracht bij een private partij, zijn alleen voor de basispremie WAO/WIA nog afhankelijk van de overheid.

Stijging

De rekenpremie (van het gedifferentieerde deel van de WGA dus) is momenteel 0,59 procent en wordt vanaf 1 januari 2011 0,66 procent. Afhankelijk van de WAO en WGA-instroom sedert 2004 vindt er een korting of opslag op deze rekenpremie plaats: bedrijven met veel instromers gaan meer betalen dan de rekenpremie, andere minder.

Volgens Frans Van Dillen, van Van Dillen Consultancy, betekent dit een flinke stijging van de sociale lasten: ‘Natuurlijk voor werkgevers, maar ook voor werknemers, omdat veel bedrijven ervoor kiezen om de helft van de premie te verhalen op werknemers.’

De minimumpremies bedragen nu 0,59 procent voor kleine bedrijven en 0,06 procent voor grote bedrijven. De maximumpremies voor kleine bedrijven is 1,59 procent en voor grote bedrijven 2,12. De grens klein/groot ligt op 730.000 euro (gemaximeerde premieloon). Een eventuele aanpassing hiervan wordt aan de bedrijven pas bekend gemaakt in november.

Datum

Vlak voor het kabinet viel, werd er gespeculeerd op een verplicht uittreden. Minister Donner wilde de gehele markt privatiseren, wat mogelijk ongunstig kan uitpakken voor schone bedrijven die blijven zitten bij het UWV. Maar Van Dillen denkt dat dat nog wel even kan duren: ‘Het tijdstip van de verplichte uittreding is niet duidelijk, maar het ligt niet in de lijn der verwachting dat dit binnen enkele maanden zal gebeuren. Ik geloof dat het langer gaat duren. De kans dat de deur op slot gaat is aanzienlijk kleiner dan een half jaar geleden. De verwachting is nu anders en genuanceerder en gebaseerd op de wens van Donner om publiek en privaat voorlopig nog even te laten concurreren.’

Uittreden kan tweemaal per jaar, wie per 1-1-2011 het WGA-risico onder wil brengen bij een verzekeraar, moet dat voornemen voor 1-10-2010 bij de Belastingdienst melden.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

9 reacties

 1. Peter Bloem, consultant Magma IT Solutions op

  Rond het onderwerp WGA en eigen risicodragen wordt veel gespeculeerd over het moment waarop het kabinet de WGA gaat privatiseren. Op zich begrijpelijk, maar als individuele onderneming heb je daar niet veel invloed op.

  Wel doen bedrijven er verstandig aan om voor het volgende uitstapmoment (1-1-2011) te laten beoordelen of overstappen van UWV naar een private verzekeraar een besparing op de personeelskosten oplevert. Het bedrijf dat wil uitstappen, moet dan wel v??r 1 oktober een aanvraag bij de Belastingdienst indienen.

  Ruim 30 procent van alle bedrijven in Nederland zijn al overgestapt naar een private verzekeraar. Dat zijn grote bedrijven, maar vooral ook veel kleine bedrijven. Bedrijven uit de metaalsector, zorg en welzijn, bouw of bijvoorbeeld het onderwijs. De voordelen zijn niet sector gebonden. Het gaat steeds om de eigen omstandigheden die een keuze voor een andere verzekering rechtvaardigen.

  De WGA-premie gaat in 2011 opnieuw omhoog! Mijn advies voor bedrijven is om de komende maanden te (laten) onderzoeken of het eigen risicodragerschap voor de korte – en lange termijn financi?le voordelen gaat opleveren.

 2. Frans van Dillen op

  Uit deze reactie begrijp ik dat u onze visie onderschrijft. Echter, uw rapporten kosten geld.

  Wij organiseren eind augustus en begin september kosteloos informatie bijeenkomsten van 1,5 uur. Hierin belichten wij met groepjes van maximaal 6 personen de voor- en nadelen van de publieke en private WGA. Er moet met aanzienlijk meer aspecten rekening worden gehouden, dan in de voorgaande reactie is vermeld. Voor meer informatie kunt u een email sturen naar frans@vandillen.nl

 3. Bedrijven doen er inderdaad verstandig aan om voor 1 oktober te beoordelen of WGA eigen risicodragen interessant is.

  Hierbij moeten bedrijven zich niet alleen laten leiden door het premievoordeel. Kijk ook naar verschillen in de voorwaarden, dienstverlening en re-integratie.

  Op wgaprivatisering.nl kunnen werkgevers een rapport aanvragen met alle aspecten van het eigen risicodragerschap en de verschillen tussen alle aanbieders.

 4. D.C. den Dulk op

  Hier is weer sprake van De Snelle Belofte met lager premies in de private sector. de premie stijgt 0.07% voor de WGA echter in de WAO/WIA gaat de premie van de AOK met 0,07% omlaag. Als een werkgever publike blijft dan daalt zijn werkgeverslast zelfs. Hij mag 0,33% verhalen op de werknemer.
  Daarnaast moet je als werkgever wel heel goed kijken naar de polisvoorwaarden. verzekeraar A keert bij de WGA alleen geld en reintergatiebudget uit. verzekeraar B doet ook de reintergaratie. Als werkgever moet de werknemer a;s hij elders is geplaatst blijven volgen. Lastig voor een kleine werkgever met 3 mensen. daar is het geld verdienen en zorgen dat 4 gezinnen te eten krijgen.
  Dus van publiek naar privaat bezint eer gij begint.

 5. Chantal Nooij op

  Hoe komt men aan het percentage van 0,66% voor 2011? Waar is dit bekend gemaakt?

 6. Peter Kloppenburg op

  @Chantal: zie bijlage 2 (Premies) op pag. 59 van het PDF-document waar naar gelinkt wordt in de 2e alinea (direct onder het vetgedrukte intro).

 7. Chantal Nooij op

  @ Peter: Dank je wel!
  Zijn dit al de definitieve premies? Of worden die later nog vast gesteld? Als ik bij de juni nota van 2009/2010 kijk, dan klopt het percentage voor 2010 niet (0,47 terwijl dit 0,59 is geworden).

 8. Peter Kloppenburg op

  @Chantal: De gemiddelde premie is 1 september bekendgemaakt: 0,62 procent.