Wet flexibele werkweek

0

Als het gaat over flexibiliteit met betrekking tot werktijden en inzetbaarheid zijn er twee stromen te onderscheiden: zowel vanuit het perspectief van de werkgever als van de medewerker.

Enerzijds is er het flexibel inzetten van personeel om de werkzaamheden en bezetting zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen organiseren. Anderzijds gaat het bij flexibilisering om het flexibel inzetbaar zijn om zorgtaken en werk beter met elkaar te kunnen combineren. Het is duidelijk dat werkgever en werknemer een gezamenlijk belang hebben als het gaat over flexibel werken.

Wet flexibele werkweek in de maak
De afgelopen periode zijn er diverse artikelen verschenen over een wetsvoorstel, dat door minister Kamp van Sociale zaken naar de Tweede Kamer is gestuurd. De strekking van dit wetsvoorstel is dat de mogelijkheid om flexibel te werken wordt vergroot, met als doel zorgtaken en werk beter op elkaar af te kunnen stemmen.

Het gaat dan bijvoorbeeld over de mogelijkheid (tijdelijk) meer of minder uren te werken of om ouderschapsverlof flexibeler op te nemen. Daarnaast gaat het over de mogelijkheid om thuis te werken in plaats van op kantoor.

Wat betekent dit voor werkgever en werknemer?
Voor de werknemer is het gunstig, omdat de wetgeving er op gericht is om de zorgtaken beter te kunnen combineren met het werk. Je zou dus kunnen stellen dat het wetsvoorstel vooral gericht is op het belang van de werknemers. Dat is een goede zaak. Want als werknemers beter in staat zijn om hun werkzaamheden af te stemmen met hun thuissituatie, werkt dat ook door in de werkprestaties en het werkplezier.

Voor de werkgever betekent dit niet alleen dat werknemers – naar verwachting – meer gemotiveerd zijn om te werken, maar het betekent ook een cultuuromslag ten opzichte van de huidige manier van werken. Om die nieuwe manier van werken in goede banen te leiden is een adequate thuiswerkregeling, waarin afspraken tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd, wel een vereiste.

Flexibele schil
Maar wat als werknemers tijdelijk minder uren willen werken? Niet omdat er minder werk is, maar omdat de thuissituatie daarom vraagt. Het werk moet dan toch gedaan worden. Soms zal de werkgever dat op kunnen lossen door eigen werknemers in te zetten die tijdelijk meer uren willen werken. Lukt dat niet, dan zal er tijdelijk personeel aangetrokken moeten worden.

Door als werkgever te zorgen voor een flexibele schil van tijdelijke medewerkers, wordt het mogelijk de flexibele inzetbaarheid van de eigen medewerkers te realiseren.

Miriam Teunissen, HRM-adviseur bij Driessen HRM_Payroll

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.