Werknemers willen verder reizen en zelfs verhuizen

0

De verhuis- en reisbereidheid van Nederlandse werknemers neemt toe.

Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group.

Over de periode 2005-2010 was de Nederlander bereid gemiddeld 40 minuten te reizen voor een baan (enkele reis). Na jaren van stabiliteit is in 2011 de gemiddelde reisbereidheid toegenomen tot 45 minuten. Volgens Martin Hendriks, arbeidsmarktanalist bij Intelligence Group, is die stijging niet hoog, maar zegt het wel iets over de veranderde houding van mensen: ‘In dat opzicht is het een interessante waarneming. Mensen zien dat ze meer moeten gaan doen voor een baan en komen in beweging. Ze lijken de noodzaak te erkennen dat er iets moet gebeuren.’

Bereid om te verhuizen

Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders meer willen verhuizen voor een baan. Dat is een trendbreuk, want de afgelopen jaren waren steeds minder werknemers daartoe bereid. In 2005 was 49 procent van de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking bereid om te verhuizen. In 2010 was dit aanzienlijk gedaald tot nog maar 34 procent.
In het afgelopen jaar was er echter een opmerkelijke verandering te zien: 50 procent was bereid te verhuizen voor een baan. Hoogopgeleiden zijn procentueel gezien vaker bereid te verhuizen dan laagopgeleiden en werklozen.

Woningmarkt op slot

Toch leidt de hogere verhuisbereidheid niet tot meer verhuizingen. Dat komt doordat de woningmarkt op slot zit. ‘Mensen hebben veel schuld, soms een hogere hypotheek dan wat het huis waard is. Wanneer de huizen dan minder waard worden, zitten ze eigenlijk gevangen. Mensen willen dat verlies niet nemen en blijven zitten. Strengere regels om hypotheken te krijgen zouden kunnen helpen, evenals meer huren dan kopen.’

Tijdelijk?

De trends lijken in tegenspraak met de wens van veel werknemers om werk en privé beter te combineren. In hoeverre dalen de verhuis- en reisbereidheid weer als de economie aantrekt? ‘Dat durf ik niet te zeggen. Wellicht kunnen werkgevers ook andere oplossingen bedenken om die combinatie te bevorderen, zoals thuiswerken. Ook is het mogelijk om talent extra tegemoet te komen met een hogere reiskostenvergoeding.’

Wenselijk

Rest de vraag of het wenselijk is dat werknemers meer gaan reizen. Immers, als hij niet kan verhuizen, zal hij wel moeten gaan reizen. Die wenselijkheid staat allerminst vast, zegt operationeel directeur Ronald Simons: ‘Eén van de speerpunten van het kabinet is om in de huidige regeerperiode het aantal files terug te dringen. Maar wat betekent de toegenomen reisbereidheid voor de filedruk op de Nederlandse wegen als de Nederlander deze reisbereidheid de komende jaren gaat omzetten.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.