Werknemers H&M niet gebonden aan nieuwe cao

0

Werknemers van een representatieve vakbond zijn niet gebonden aan een
nieuwe cao gesloten met niet-representatieve vakbond.

Werknemers zijn in dienst bij H&M en lid van FNV Bondgenoten. H&M is lid van Mitex, de werkgeversorganisatie in de mode- en sporthandel. Mitex heeft in 2003 een cao voor de Mode- en Sportdetailhandel (cao 2003-2005) met FNV Bondgenoten en CNV afgesloten, tevens de grootste vakbonden binnen de branche.

In 2006 heeft Mitex een cao (cao 2006-2008) afgesloten met de Unie en de Internetvakbond die vervolgens algemeen verbindend is verklaard. In de arbeidsovereenkomsten van de H&M werknemers is door middel van een incorporatiebeding bepaald dat de toepasselijke cao op hun rechtsrelatie van toepassing is.

In deze procedure stelt FNV Bondgenoten namens een aantal van haar leden werkzaam bij H&M dat nu de cao 2006-2008 met niet-representatieve vakbonden is gesloten de cao bepalingen die een verslechtering betekenen ten opzichte van de cao 2003-2005 voor hen buiten toepassing dienen te worden verklaard. In plaats daarvan dienen de gunstigere bepalingen uit de cao 2003-2005 toegepast te worden.

Voorts stellen werknemers dat zij ondanks de aanvaarding van het incorporatiebeding in de arbeidsovereenkomst op basis van de uitleg van dit beding, de Haviltex-norm, niet zijn gebonden aan de cao 2006-2008.

H&M verweert zich door te stellen dat werknemers wel degelijk zijn gebonden aan nieuwe cao.

Uitspraak

De kantonrechter is van oordeel dat de wet voor het rechtsgeldig sluiten van een cao niet de eis stelt dat de betrokken vakbonden representatief zijn. Voldoende is dat de betrokken vakbond, zoals in dit geval, volgens haar statuten bevoegd is een cao af te sluiten.

Ten aanzien van het incorporatiebeding overweegt de kantonrechter het navolgende. Aan de hand van de Haviltex-norm hadden werknemers redelijkerwijs mogen verwachten dat de cao, net als de cao die zij van toepassing hebben verklaard op hun arbeidsovereenkomst door te tekenen voor het betreffende incorporatiebeding, zou worden afgesloten met representatieve vakbonden, die beogen hun belangen te behartigen.

Werknemers geven hiermee te kennen dat zij enkel gebonden willen zijn aan de afspraken die door deze vakbonden zijn gemaakt. In de aanvaarding van het incorporatiebeding ligt niet de bedoeling besloten om gebonden te kunnen worden aan een cao met niet representatieve vakbonden zoals de Unie en de Internetbond. Werknemers zijn dus niet gebonden aan de cao 2006-2008.

Overigens oordeelt de kantonrechter dat alle bepalingen uit de cao 2006-2008 niet op werknemers van toepassing zijn zodat aan hen geen beroep toekomt op toepassing van enkel de gunstigere bepalingen uit de nieuwe cao, het zogenaamde cherry-picking.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.