Werklozen gemiddeld ouder

0

De mensen die in Nederland geregistreerd staan als werkloos, zijn de afgelopen 25 jaar gemiddeld ouder geworden. In 1990 waren vooral de jongeren (15-25 jaar) werkloos, nu staan meer ouderen (55-65 jaar) ingeschreven als werkloze. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal werklozen is niet erg veranderd; 850.000 Nederlanders hadden in 1990 geen baan tegenover 880.000 nu. Alleen heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de leeftijd van de werklozen.

In 2014 was meer dan de helft van de werklozen 45 jaar of ouder. In de jaren ’90 vormde deze leeftijdsgroep ongeveer 20% van het totale aantal mensen zonder baan. De belangrijkste verklaaring hiervoor is het feit dat de hele Nederlandse bevolking ouder wordt. Zo was de groep 55- tot 65-jarigen in 2014 anderhalf keer zo groot als in 1990.

Overigens moeten we enige nuance aanbrengen in deze cijfers. In 1990 is de werkloosheid onder ouderen bijvoorbeeld deels te verklaren doordat veel werknemers toen veel vaker dan nu met vervroegd pensioen gingen of een WAO-uitkering hadden. De arbeidsparticipatie onder ouderen is dus toegenomen. In de laatste tien jaar liep dit op van 44,6 naar 64,9 procent.

Ook is de zogenoemde bruto arbeidsparticipatie van die leeftijdsgroep flink toegenomen. Dat wil zeggen dat meer 55- tot 65-jarigen betaald werk hebben of werkloos zijn. De lage arbeidsparticipatie in 1990 is voor een deel te verklaren doordat werknemers toen vaker dan nu met vervroegd pensioen gingen of een WAO-uitkering hadden.

In de laatste tien jaar liep de arbeidsparticipatie van 55- tot 65-jarigen op van 44,6 naar 64,9 procent. Sinds 2008 nam vooral het aantal werklozen toe. De kans op het vinden van werk is voor oudere werklozen relatief klein. In de leeftijdsgroep 15 tot en met 45 jaar uit 2013 had bijna de helft een jaar later betaald werk. Van de 45- tot 75-jarige werklozen was dat ruim een op de vijf.

Lees ook: Werkloosheid onder ouderen stijgt en Scholing houdt oudere werknemer betrokken

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.