Werkloosheid provincies loopt fors op

0

De werkloosheid loopt volgend jaar in verscheidene provincies nog fors op, ondanks dat in de meeste delen van het land al wel bescheiden economische groei is te verwachten. Vooral in Flevoland en Groningen neemt de werkloosheid nog flink toe.

Dat schrijft het economisch bureau van ING in een dinsdag verschenen rapport. In Flevoland, de provincie met relatief de meeste werklozen, neemt de werkloosheid naar verwachting toe van circa 11% in 2013 naar 12,5 procent in 2014. Ook in Groningen groeit de werkloosheid sterk, van 10 procent dit jaar naar 11,4% volgend jaar.

Ook de hoge werkloosheid in Zuid-Holland en Friesland groeit in 2014 door naar respectievelijk 9,5% en 9,7%. In Zeeland is de werkloosheid ook volgend jaar relatief laag met 6,5%.

Vooral zorg en publieke sector
Volgens ING loopt het herstel op de arbeidsmarkt achter op de economische groei. Vooral in de zorg- en publieke sector verdwijnen in 2014 nog vele duizenden banen, waar de geringe banengroei in bijvoorbeeld de industrie niet tegen opweegt, stelt de bank.

CPB-raming iets gunstiger
Uit de dinsdag gepubliceerde decemberraming van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat het begrotingstekort dit jaar iets minder ongunstig uitpakt dan gedacht werd rond Prinsjesdag.
Het CPB verwacht voor dit jaar nu een begrotingstekort van 3,1%, waar eerder nog werd uitgegaan van 3,2%. Het tekort volgend jaar staat nog onveranderd op 3,3%. De economische groei in het derde kwartaal van dit jaar zet volgend jaar door, met op jaarbasis 0,5%. Dit jaar is er nog krimp, van 1%, maar dat is iets minder slecht dan de eerder geraamde krimp van 1,25%.

Werkloosheid
De werkloosheid blijft verder stijgen, naar 9% in de nationale definitie die door het CBS en het kabinet wordt gehanteerd. Volgens het CPB is er nog geen sprake van een omslag in de dalende werkgelegenheid, hoogstens daalt de werkgelegenheid volgend jaar minder snel dan dit jaar. Naar verwachting krimpt de werkgelegenheid in de marktsector volgend jaar met 0,5% en bij de overheid met 1,5%. Tegelijkertijd blijven mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt, hoewel de toename kleiner is dan in 2013, aldus het CPB.

De consumptieve bestedingen nemen volgend jaar nog verder af. Voor een belangrijk deel komt dat door de dalende inkomens in 2013 en de dalende vermogens van de afgelopen jaren. De koopkracht neemt volgend jaar wel toe (met 1%), door verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf, de verlaging van de zorgpremies en lagere pensioenpremies voor ambtenaren.


De inflatie komt in 2014 uit op 1,5%. Dat is lager dan dit jaar, mede doordat de btw-verhoging van oktober 2012 niet langer meetelt. Belangrijke factoren die bijdragen aan de stijging van de consumptieprijzen, zijn de relatief hoge huurstijging en de prijsstijging van ingevoerde consumptiegoederen en diensten, aldus het CPB.

Bronnen: ANP, ING Visie op Regio’s

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.