Werkloosheid opgelopen tot 435.000

0

De werkloosheid in Nederland is in de maanden november tot en met januari gestegen tot 435.000. Dat zijn er elfduizend meer dan de vorige periode van drie maanden en komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag bekendgemaakt.

In een jaar tijd zijn er 131.000 werklozen bijgekomen. Bijna twee derde van de toename deed zich voor bij de mannen. Het afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid met gemiddeld ongeveer 10.000 mensen per maand.

Uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat het aantal niet-werkende werkzoekenden in januari het sterkst is toegenomen bij technische beroepen op lager en middelbaar niveau en bij hogere administratieve beroepen. Bij de technische beroepen gaat het vooral om bouwkundige beroepen. Het aantal jonge werkzoekenden nam in een jaar tijd toe met bijna 60 procent.

Eind januari bedroeg het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV 323.000, dat is 140.000 meer dan een jaar eerder. Een deel van de toename is toe te schrijven aan deeltijd-WW.

> Cijfers werkloosheid CBS en UWV Werkbedrijf

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.