Werkloosheid leidt tot verdringing ongeschoolden en 55+

1

Door de hoge werkloosheid van de afgelopen jaren is de arbeidsmarktpositie van ongeschoolden en 55+’ers verslechtert. Dat blijkt uit onderzoek van het UWV.

In het vacaturerapport over 2013 schrijft het UWV dat van de vacatures die het afgelopen jaar door ongeschoold personeel vervuld konden worden, slechts 18% daadwerkelijk ingevuld  werd door iemand met een basisopleiding. Dit percentage lag de afgelopen jaren een stuk hoger.

Er treedt vooral verdringing op in de horeca en de agrarische sector. In deze sectoren werd voor de meeste vacatures hooguit basisonderwijs vereist, terwijl het aangenomen personeel grotendeels bestond uit MBO’ers.

Ook 55+’ers werden de afgelopen jaren hard getroffen. Het rapport laat zien dat slechts 3% van de personen die zijn aangenomen vanuit een werkloosheidspositie 55 jaar of ouder is. Werkgevers zijn gevraagd naar hun bereidheid om extra maatregelen te treffen om 55-plussers in dienst te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbieden van werk in deeltijd, flexibele werktijden en bijscholing. Een kwart van de bedrijven is hiertoe bereid.

Lees en discussieer mee: ‘Den Haag kan weinig doen aan werkloosheid’ en Moet er een norm komen voor werkloosheid?

Lees meer over:

Over Auteur

1 reactie

  1. JGJM Driessen op

    Dit is pas echt ‘OUD NIEUWS’!
    Ten tijde van Den Uyl wist men dit al.