Werkloosheid én onvervulbare vacatures

3

Sinds de laatste crisis zien we steeds meer onvervulbare vacatures in combinatie met hardnekkige werkloosheid. Oorzaak is een onvoldoende match tussen vraag en aanbod.

Dat schrijft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in de Arbeidsmarktanalyse 2011.

De RWI noemt als voorbeeld de bouw, waar het aantal moeilijk vervulbare vacatures nog steeds erg groot is, hoewel het totaal aantal vacatures sterk is afgenomen. Tegelijkertijd zijn een afnemende werkgelegenheid, toenemende werkloosheid en hardnekkige tekorten op deelmarkten zichtbaar.

Structurele en hardnekkige werkloosheid

De RWI vermoedt dat de conjunctuur steeds minder de omvang van de werkloosheid bepaalt. In dat geval krijgt de werkloosheid steeds meer een structureel en hardnekkig karakter. Een mogelijke verklaring vormt een mismatch op de arbeidsmarkt. Vraag en aanbod moeten elkaar kunnen vinden. Naarmate vraag en aanbod steeds diverser worden, is het moeilijker om tot een match te komen.

Laag- en hoogopgeleiden

De Raad signaleert ook dat laaggeschoold en ongeschoold werk het meest conjuctuurgevoelig is. Op lange termijn blijft volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het aandeel laaggeschoolde arbeid relatief op peil. Het herstel van de werkgelegenheid zal dan ook als eerste aan de onderkant zichtbaar zijn.
Voor hoger opgeleiden geldt het omgekeerde. Hun werkgelegenheid nam in de laagconjunctuur niet af. Daar staat tegenover dat de hoger opgeleiden in 2010 nog niet deelden in de daling van de werkloosheid. De werkloosheid onder deze groep liep, tegen de algemene lijn in, in 2010 zelfs nog op. Dat geldt vooral voor de wetenschappelijk opgeleiden en minder voor de hbo’ers. Dat komt doordat het aanbod van hoger opgeleiden met het stijgen van het opleidingsniveau toenam. Verwachting is dat de werkgelegenheid voor hoger opgeleiden de komende jaren onder druk kan komen te staan, met name door de vacature-rem in het publieke domein.

Beter opgeleid dan ouders

Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking blijft toenemen. Maar hoe verhoudt het opleidingsniveau van kinderen zich tot dat van hun ouders? Dan blijkt dat er nog altijd meer stijgers dan dalers zijn: steeds meer kinderen zijn hoger opgeleid dan hun ouders. Wel begint inmiddels bij jongens het aandeel stijgers te dalen en het aandeel dalers te stijgen. Dat betekent dat althans bij de jongens het einde van de periode van oplopende opleidingsniveaus nabij is. Ook is van belang dat het aandeel stijgers qua opleidingsniveau groter is dan het aandeel stijgers qua beroepsniveau. Het gestegen opleidingsniveau leidt dus niet tot een evenredige toename van het beroepsniveau.

Arbeidsmarktanalyse

De jaarlijkse Arbeidsmarktanalyse van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) bevat de gedeelde visie van sociale partners en gemeenten op de actuele en aankomende arbeidsmarktontwikkelingen en de beleidsvisie die daaruit voortvloeit.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel

Lees ook:
> RWI: Onvervulde vacatures remmen economische groei

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. schaduwfractielid op

  De meeste werkloze mensen zijn het gevolg van frustrerende werkgevers, zolang die niet worden gestopt met hun praktijken en niet worden gecompenseerd blijft de werkloosheid hoog.

 2. 1. Naar mijn idee kunnen er veel meer mensen aan werk komen. Tegenwoordig vragen ze voor veel vacatures HBO niveau/opleiding wat mijns inziens in veel gevallen veel te hoog ligt. Als we daar eens mee beginnen!

  (Voorbeeld: ik zag laatst een vacature voor schoonmaak(st)er, hiervoor was een HBO diploma vereist).

  2. Als de overheid de uitzendbureaus onder controle gaat houden zal dit ook ten goede komen op de arbeidsmarkt. Laatst belde ik RANDSTAD, het grootste uitzendbureau van NL, waar men als persoon wordt behandeld ?!?! mijn vraag was of ik in kon schrijven omdat ik op zoek was naar werk. Dit werd gelijk de kop ingedrukt: ik moest maar zelf zoeken op internet ze hadden geen werk VOORDAT mij gevraagd werd wat ik voor werk zocht. Klantvriendelijk ho maar !

 3. Bijzonder dat jullie de ‘schuld’ zo makkelijk bij werkgevers neerleggen.
  @ schaduwfractielid: meeste werkloze mensen zijn het gevolg van frustrerende werkgevers?? Het ligt niet aan mensen die niet willen werken? of aan het feit dat mensen vinden dat ze alleen ‘leuk’ werk hoeven te doen?

  @ Anoniem: overheidsbemoeienis is echt precies wat we nodig hebben….. (ik mag hopen dat jullie het sarcasme oppikken)